DV Odal

Vi är en verksamhet som vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning. VI finns i trevliga lokaler i ett fristående enplanshus med lättillgänglig uteplats i bostadsområdet Odal.

Metoder

 • IBIC- ett arbetssätt/metod för social dokumentation. Individens behov i centrum.
 • AKK alternativ och kompletterande kommunikation.
 • TAKK tecken som alternativ kommunikation.


För dig kan vi erbjuda

Varierande aktiviteter i grupp/enskilt tex:

 • Spel - sällskapsspel i grupp
 • Musik - gästande personal sjunger och spelar gitarr efter önskemål.
 • Skapa - måla och pyssla.
 • Köksgruppen - ansvarar för kökets alla sysslor.
 • Data - pedagogiska dataprogram och spel.
 • Nål och tråd - brodera, sticka, virka och sy på maskin.
 • Knep och Knåp - räkna, läsa, sortera och lösa problem. Allt efter var och ens förutsättningar och förmågor.
 • Bingo
 • Högläsning

Verksamhetens mål

Är att erbjuda en verksamhet med socialt innehåll. Vi fokuserar på meningsfull aktivitet och stimulans genom delaktighet, gemenskap och tillhörighet vilket ger ett sammanhang i vardagen.

Vi förhåller oss till det Salutogena synsättet och ser möjligheter istället för hinder. Vårt mål är att du ska bibehålla dina kunskaper, stärka din självkänsla, tilltron till din egen förmåga och utveckla dina resurser.

Delaktighet - självbestämmande – medbestämmande

Din medverkan, åsikter, tankar och önskemål är viktiga.

Därför erbjuder vi:

 • Genomförandeplan i IBIC.
 • Gemensamt schema där du gör dina aktivitetsval. Får svar på frågorna, när, vad, var och med vem.
 • Arbetsplatsmöte har vi en gång i månaden. Verksamhetsfrågor diskuteras, gemensamma beslut fattas, uppföljning av tidigare beslut redovisas.
 • Brukarundersökning genomförs vartannat år, det är en enkät hur du upplever stödet på verksamheten.

Välkommen!

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.