Café Finland

Caféet är öppet för allmänheten och ligger nära Tivoliparken. Vi har en uteservering under delar av sommarperioden. Café Finland är en daglig verksamhet.

Våra arbetsuppgifter är till stor del att ordna konferensfika till andra kommunala arbetsplatser. Vi börjar arbetsdagen med att förbereda frukostfika till de som har lagt in en beställning.

Beställningarna körs ut av Bilomsorgen som är en annan daglig verksamhet.

I samband med frukost planerar vi dagens sysslor och alla arbetar efter personliga dagsschema. 

Vi kokar kaffe och bakar kakor som vi säljer i till vårt café.

Våra arbetsuppgifter är att förbereda frukostbeställningar, koka kaffe, baka, diska, servera, kassatjänstgöring, mm.

Målet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning.

På Café Finland kan man boka lokal och fika för personalmöte mm.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.