Bilomsorgen

Vi på bilomsorgen tvättar och vaxar kommunens bilar. Det är en daglig verksamhet.

Vi som arbetar på bilomsorgen vårdar bilar som används av stat eller kommun.

Arbetsuppgifterna som vi utför är städning, tvätt, vaxning och polering till professionell nivå. Vi ombesörjer även hämtning och lämning av bilar till kommunala verksamheter som ska till tvätt och städ, service, besiktning.

Bilomsorgen erbjuder omväxlande arbetsuppgifter. Kontakten med kunder som lämnar och hämtar bilar är ett positivt inslag i verksamheten. Bilomsorgen hjälper Café Finland med utkörning av kaffe till olika insatser.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.