Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Alla vill ha något meningsfullt att göra. Kommunen erbjuder sysselsättning åt personer med funktionsnedsättning som inte kan söka sig till den vanliga arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara förlagd till en daglig verksamhet eller en arbetsplats ute på ett företag eller i en organisation.

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
För att få tillgång till denna insats krävs att du omfattas av lagens personkrets. Du ska också vara i yrkesverksam ålder men inte vara förvärvsarbetande eller studerande. Den dagliga verksamheten ska ge en meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet. En meningsfull dag kan innehålla allt från musikstunder till att arbeta på ett café.

De som omfattas av lagen är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder.

Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter och sysselsättning i social gemenskap, strukturerade rutiner och välplanerade aktiviteter. Det kan till exempel vara promenader, gymnastik, högläsning, allsång, frågesport, dans och social samvaro.

 

Målet med dagverksamheten är att

 • vara en träning för ett självständigare liv och arbete
 • vara socialt och arbetsmässigt utvecklande
 • i så stor utsträckning som möjligt integreras i samhället
 • det skall finnas ett utbud av olika former av verksamhet
 • samarbeta med andra organisationer i samhället.

Afasifyren och Konsensus är dagverksamheter för personer med funktionsnedsättning.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.