Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Alla vill ha något meningsfullt att göra. Kommunen erbjuder sysselsättning åt personer med funktionsnedsättning som inte kan söka sig till den vanliga arbetsmarknaden. Verksamheten kan vara förlagd till en daglig verksamhet eller en arbetsplats ute på ett företag eller i en organisation.

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
För att få tillgång till denna insats krävs att du omfattas av lagens personkrets, personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder.

Du ska också vara i yrkesverksam ålder men inte vara förvärvsarbetande eller studerande. Du ansöker om beslut för "Daglig verksamhet" av handläggare. Du hittar länk till handläggare under relaterade länkar.

Den dagliga verksamheten ska ge en meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

I menyn på denna sida kan ni läsa om Kristianstads alla verksamheter!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.