Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till miljöombyte och vila för dig som har en funktionsnedsättning och avlösning för dig som är anhörig.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet syftar till att den enskilde ska ges möjlighet till gemenskap och rekreation utanför det egna hemmet. Insatsen ska tillgodose närståendes behov av avlastning samtidigt som den enskilde får sina behov av sociala kontakter, möjlighet till personlig utveckling, miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet tillgodosett.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.