Avlösarservice

Avlösarservice sker i hemmet. Denna insats syftar till att avlasta dig som anhörig och/eller vårdnadshavare som är i behov av egen tid.

Insatsen styrs av ett antal beslutade timmar. Ansökan avseende insatserna handläggs av myndighetsenheten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.