Anhörigstöd, avlastning

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp i vardagen. Din omsorg för en närstående kan betyda mycket för hans eller hennes livskvalitet. Du som anhörig behöver ibland också stöd, hjälp och tid för dig själv.

Att vara anhörig kan vara en tillvaro fylld av glädje och mening. Men det kan även kännas ensamt och oroligt. Du som hjälper och stödjer till exempel make, maka, förälder, släkting, vän eller granne kan behöva ta emot stöd i olika former.

Du kan vända dig till omsorgsförvaltningens biståndshandläggare för att få information om olika sorters stöd som finns för dig som vårdar någon långvarigt sjuk, äldre eller någon med funktionsnedsättning. Flera av tjänsterna är kostnadsfria.

Det finns möjlighet få stöd i form av avlösarservice, korttidsvistelse på ett boende och/eller besök på mötesplats.

Enklaste sättet att nå biståndshandläggare är att ringa medborgarcenter, så kopplar de dig till rätt biståndshandläggare.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.