Folkhälsoarbete

Hälsa skapas nära människor på de arenor där vi verkar, bor och lever. Till exempel i bostadsområdet, skolan, på fritiden, arbetsplatsen, i familjen och bland släkt och vänner.

Hälsa skapas på de platser där människor rör sig och deltar.
Hälsa skapas på de platser där människor rör sig och deltar.

Hälsan påverkas av många faktorer som ålder, kön och arv, sociala relationer och livsstil.

Goda sociala nätverk, bra socialt stöd och positiva vuxenkontakter för barn är hälsofrämjande faktorer som hjälper oss att stå emot risker.

Flera faktorer avgör hälsan

Faktorer som påverkar folkhälsan varierar över tid i takt med samhällsutvecklingen. Såväl som din ålder kan bestämma din hälsa kan också din livsstil påverka.

Miljön och övergripande samhällsekonomiska strategier som finns där du befinner dig har också en stor betydelse.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.