Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kontaktfamilj, familjehem

Kontaktfamilj och familjehem, orsakerna till att ett barn behöver bo i en annan familj en period kan vara många. En kontaktfamilj är en förebild och ett extra stöd i vardagen.

En kontaktfamilj, stödfamilj eller ett familjehem är ett extra stöd för ett barn eller en ungdom. Barnet som behöver kontaktfamilj är ofta i åldern 3-12 år.

Kontaktfamiljen följer vad som händer i barnets liv och tar del av och är intresserade av deras vardag. En kontaktfamilj är både en förebild, någon som sätter gränser och som engagerar sig i barnet och någon som barnet kan göra roliga saker tillsammans med. En kontaktfamilj kan ta emot både ensamma barn och syskon.

Ett arvoderat uppdrag

Att vara kontaktfamilj eller familjehem är ett arvoderat uppdrag. Arvordet är en mindre ersättning som ska täcka de omkostnader som du får i samband med uppdraget.

Barnet bor oftast hos kontaktfamiljen en till två helger i månaden. Barnet sover över och deltar i familjens vardag och aktiviteter.

Barnet har en socialsekreterare som ansvarar för barnet och som ger kontaktfamiljen råd, stöd och vägledning i uppdraget.

Att bli kontaktfamilj, stödfamilj och familjehem

För att bli kontaktfamilj, stödfamilj eller familjehem ska du kontakta oss och visa intresse. Vi gör då en utredning om ni är lämpliga för uppdraget.

Utredningen bygger på intervjuer och registeruppgifter från kronofogdemyndigheten, polisen och socialregistret.

Vårt arbete handlar om att matcha ihop kontaktfamiljer och barn. Det är därför viktigt att få en tydlig bild av er och vilken typ av uppdrag som ni tror passar bäst in i er familj.

Ansök nu

Vi behöver ständigt nya familjer som är intresserade av att vara kontaktfamilj eller familjehem. Om du vill veta mer eller lämna en intresseanmälan är du välkommen att kontakta oss.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.