Hela Familjen

Hela Familjen vänder sig till familjer som har försörjningsstöd och som är aktuella inom minst två av Arbete och välfärdsförvaltningens samarbetspartners. Så som Region Skåne, Barn och utbildningsförvaltningen eller Arbetsförmedlingen m.fl.

Hela Familjen är ett projekt som vi driver för att stötta familjer som har långvarigt försörjningsstöd. Vårt arbete handlar om hela familjen.
Hela Familjen är ett projekt som vi driver för att stötta familjer som har långvarigt försörjningsstöd. Vårt arbete handlar om hela familjen.

Viktigt att veta

  • Det är frivilligt att delta i Hela Familjen. 
  • Vi hjälper familjer som bor i Kristianstads kommun.
  • Vårt stöd är inte tidsbestämt, vi anpassar oss efter dina och din familjs behov.
Vi arbetar med alla familjemedlemmar för att stötta familjer med långvarigt försörjningsstöd. Vi arbetar med alla familjemedlemmar för att stötta familjer med långvarigt försörjningsstöd.

Du som får hjälp av Hela Familjen får, tillsammans med din familj, träffa en socialrådgivare. Tillsammans med socialrådgivaren bestämmer ni vilken hjälp ni behöver. Det kan till exempel handla om hjälp med ekonomin, i kontakt med skolan eller andra myndigheter. Vi kan erbjuda samtal både enskilt och för hela familjen och ge särskilt stöd till dig som är förälder.

Det som utmärker Hela Familjen är att vi utgår från din familjs egna önskemål och behov. Alla familjemedlemmarna får uttrycka vad de vill förändra. Ni bestämmer tillsammans vad som är viktigast för er och vilket stöd ni behöver.Hela Familjen handlar om att stärka familjen och bidra till förändring genom att familjen själv bestämmer vad som är viktigast. 

I Hela Familjen ingår en samverkanskoordinator som arbetar med fokus på att öka samverkan gentemot vårdcentraler och psykiatri, Sara Jönsson. 

Hela Familjen vill tipsa om en sida på 1177 – Våga berätta, som är framtagen på uppdrag av Sveriges alla regioner, i syfte att minska och förebygga psykisk ohälsa hos barn. Temat är direkt riktat till barn i ålder 8-12 år med fakta, råd och stöd kring psykisk ohälsa. Titta gärna in och tipsa vidare! https://vaga-beratta.1177.se/

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.