Familjeservice

Vi erbjuder rådgivande och stödjande samtal till familjer med barn i åldern 0-20 år samt arrangerar föräldrautbildningar i grupp. Att vara en bra förälder som både ger värme och sätter ramar är inte alltid lätt, ibland kan det vara bra att få råd och stöd för att göra vardagen lite lättare.

Familjeservice hjälper hela familjen
Det är gratis att besöka Familjeservice och du kan vara anonym. Vi för ingen dokumentation och registrerar inte ditt besök.

Rådgivande och familjestödjande samtal

Du får träffa en av våra socialrådgivare för att prata kring de utmaningar ni som familj har just nu. Du kan som förälder komma själv, med din partner och/eller tillsammans med ditt barn. Vi samarbetar också med ert övriga nätverk som förskola, skola eller andra viktiga personer om det gynnar er familj.

Det här är bra att veta om Familjeservice

  • Vi dokumenterar och registrerar inte ditt besök.
  • Vi har sekretess.
  • Du kan vara anonym.
  • Att ha kontakt med oss är gratis.
  • Våra föräldrautbildningar och föräldragrupper är gratis.
  • Vi startar upp föräldrautbildningar varje termin.
    Ring oss för att få reda på när nästa kurs och grupp startar – först till kvarn gäller.

Föräldrautbildningar i grupp

Kristianstads kommun erbjuder utbildningar och föräldragrupper till olika familjer. På Familjeservice har vi några av utbildningarna. De utbildningar vi erbjuder på Familjeservice är BiFF - Barn i Föräldrars fokus, Vår väg föräldrautbildning, COPE föräldragrupp, Trygghetscirkeln föräldragrupp och Mina föräldrar är skilda/Skilda Världar för barn med separerade föräldrar.

Du måste föranmäla dig till höstens grupper och utbildningar. Det kan du göra genom att ringa till oss på Familjeservice.

Det går bra att anmäla sig löpande vid intresse av deltagande i någon av våra grupper. Vid eventuella förändringar gällande rådande omständigheter och restriktioner kommer vi att kontakta dig med aktuell information.

BiFF - Barn i Föräldrars Fokus

Ett barn på en lekplats
Föräldrar i grupp kan dela med sig av erfarenheter  och kunskaper om hur det är att vara förälder.

Gruppen vänder sig till separerade föräldrar som vill utbyta erfarenheter med andra och lära sig mer om vad som händer med barn som varit med om eller befinner sig i upptrappade föräldrakonflikter.  Gruppen träffas vid tre tillfällen på kvällstid.

Målet med utbildningen är att du som förälder ska få ökad kunskap om barnets utveckling. Du får verktyg för att bygga en trygg relation mellan dig och ditt barn
och en större tilltro till din egen förmåga.                           

Gruppstart 
V. 42, kontakta oss för mer info

Vår väg - föräldrautbildning

Utbildningen riktar sig till dig som är utomlandsfödd förälder och som vill ha stöd i ditt föräldraskap. Det kan vara svårt att flytta till ett nytt land och uppleva en främmande kultur. Det är en resa som ställer nya krav, inte minst på dig som är förälder. Vår Vägs föräldraprogram är ett stöd för föräldrar till barn som lever med två kulturer.

Under programmets gång pratar vi i grupp om hur resan från ett land till ett annat kan påverka dig som förälder och din familj. Du som förälder diskuterar med andra föräldrar om strategier och förutsättningar för barns utveckling och tar del av varandras erfarenheter.

Gruppstart 
22 september 9:00-11:00

COPE - Föräldrautbildning

Cope 3-12 och Cope Tonår riktar sig till dig som har barn i åldern 3 - 12 år och/eller barn i tonåren som vill ha nya verktyg i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att stärka din roll som förälder och att stärka relationerna i din familj. Vi träffas 9 gånger och två timmar per tillfälle. Vi bjuder på fika.

Målet med gruppen är att du ska utveckla din föräldraroll och ditt självförtroende som förälder. Du får praktiska och konkreta strategier i ditt föräldraskap och möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra föräldrar.

Gruppstart 
Kontakta oss för mer info

Trygghetscirkel (Circle of Security)

Trygghetscirkeln är utvecklat för föräldrar med barn i åldern 0-6 år men är relevant även för familjer med äldre barn. Vi pratar om samspelet mellan barn och förälder, hur man som förälder kan hjälpa sitt barn till en ökad trygghet och en god självkänsla. Varje träff har olika teman där vi tillsammans tittar på korta filmer och diskuterar kring barns behov.

Gruppstart
20 september kl 9:00-11:00 och 21 september kl 17:00-19:00

Trygga Föräldrar
Trygga föräldrar riktar sig till dig som lever i ett område med social utsatthet och som har en oro för att ditt barn ska dras till destruktiva miljöer.

Programmet syftar till att ge dig som förälder kunskap om risk och skyddsfaktorer, främja kommunikationen mellan dig och ditt barn, öka din självtillit som förälder samt minska din oro.”

Gruppstart

Kontakta oss för mer info

Mina föräldrar är skilda (Skilda Världar)  

”Mina föräldrar är skilda” är gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar (åldersindelade grupper). Under tio träffar får barnen prata om tankar och känslor de kan ha kring föräldrarnas separation, nya familjekonstellationer och andra förändringar. Vi kommer också att fika och göra roliga saker tillsammans.

Gruppstart:
Kontakta oss för mer information

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.