Separation, skilsmässa

Har ni valt att gå skilda vägar? Oavsett om ni varit gifta eller inte finns det en del praktiskt att tänka på. En separation kan vara känslomässigt jobbig och ni kan båda två, tillsammans eller var för sig, behöva samtalsstöd.

Ansökan om skilsmässa lämnas in till Tingsrätten. Om ni har gemensamma barn och inte kommer överens om hur ni ska dela upp umgänget med barnen så kan ni få hjälp att komma överens.

Ska någon i din närhet separera?

Att skilja sig eller separera kan vara jobbigt för fler personer än de två som separerar. Barn, familj, vänner och släkt kan också känna sorg och bli ledsna. Det är vanligt att barn och ungdomar får många tankar när till exempel föräldrarna ska skilja sig. Det kan då vara bra att ha någon att prata med.

Hit kan du vända dig för stöd och hjälp

Familjerätten

Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal och rådgivning eller vägledning var man kan vända sig för att få rätt stöd. Vid samtalen utgår vi alltid från barnets bästa och för det mesta så pratar vi med barnet. Vi finns på Östra kommunhuset.

Vårdnad, boende, umgänge

Elevhälsan

Om du går i skolan så kan du vända dig till elevhälsan. De finns där för att kunna svara på dina tankar och frågor. Prata med din mentor om du behöver hjälp. Det går också bra att gå direkt till kuratorn eller skolsköterskan på din skola.

Lönnen - samtalsstöd för dig över 13 år

Behöver du någon att prata med? Då är du som är över 13 år välkommen till Lönnen. Du kan komma på samtal själv, med familjen eller med andra för dig betydelsefulla personer. Om du är under 18 vill personalen på Lönnen att du berättar för din/dina föräldrar att du ska gå dit.

Du som vuxen och eller förälder är också välkommen att kontakta Lönnen.

Lönnen

Ungdomsmottagningen, för dig som är 12 - 23 år

Du är välkommen att höra av dig till ungdomsmottagningen från att du är 12 år till och med den dagen du fyller 23 år. Att besöka ungdomsmottagningen är gratis och de som arbetar där har tystnadsplikt.

UMO

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.