Bokvillan

Bokvillan är ett hem för vård och boende  för familjer. På Bokvillan bor familjer som behöver extra stöd i sina relationer och föräldrarna som behöver stöd i sin föräldraroll. Att bo hos oss är en insats som du får beviljad av en socialsekreterare.

Bokvillan är ett Hem för vård och boende för familjer med barn upp till 18 år.
Bokvillan är ett Hem för vård och boende för familjer med barn upp till 18 år.

Vi tar emot familjer med barn upp till 18 år. När du får en plats hos oss innebär det att vi tillsammans tittar på din familjs behov och vad för stöd ni behöver. På Bokvillan finns personal som hjälper er att förändra det som inte fungerar i er tillvaro.

Hos oss lever du och din familj vardagsliv.
Hos oss lever du och din familj vardagsliv.

Ni fortsätter att gå i skolan, till jobbet eller andra aktiviteter som ni har. Vi hjälper er att få till vardagsstrukturen med mat, sömn och hygien. Tillsammans med er kontaktperson gör ni en genomförandeplan med mål för er familj. 

Vi har plats för tre till fyra familjer samtidigt.
Du och din familj bor på Bokvillan men er vardag utanför pågår som vanligt med jobb, skola och andra aktiviteter.

Var fjärde vecka följer du och din familj upp hur det går för er tillsammans med er handläggare och personal på Bokvillan. Då pratar ni om er genomförandeplan och era mål.

Personalen på Bokvillan är utbildade socionomer eller behandlingspedagoger. Vi arbetar dygnet runt och alltid minst två personal samtidigt. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.