Om Barnahuset

När någon misstänker att ett barn utsätts för våld eller sexualbrott ska detta anmälas till polis eller socialtjänst. Därefter samlas representanter ifrån de olika myndigheterna i Barnahuset.

Här planerar och bestämmer vi vad som behöver göras i varje enskilt ärende. Vi kallar detta för samrådsmöte. I detta möte samlas följande personer:

 • Polis
 • Åklagare
 • Socialsekreterare
 • Barnläkare
 • Kurator från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barnet kommer till Barnahuset tillsammans med en person som barnet är bekant med och kan kännas sig trygg med. En så kallad trygghetsperson.

Utreder vad som hänt

Ibland bestämmer åklagaren att en polis, som har speciell utbildning i att förhöra barn, ska försöka ta reda på vad som har hänt. Här får barnet hjälp att berätta för polisen ifall någon gjort barnet illa.

Vi som finns i Barnahuset är vana vid att lyssna på och prata med barn och ungdomar om svåra saker. Vi förstår att situationen i sig ofta gör att barnet kan känna obehag. Vi är vana vid att ta hand om oroliga barn och vi gör vårt bästa för att det ska kännas så tryggt som möjligt.

Vilket stöd behövs

Om barnet berättar att det förekommer våld hemma ska socialtjänsten ta reda på vilken hjälp som behövs. Det vanligaste är att barnet och familjen får hjälp tillsammans. Ibland innehåller kanske berättelsen så pass allvarliga händelser, att barnet behöver skyddas. Detsamma gäller för sexualbrott.

För att kunna erbjuda rätt hjälp är det viktigt att socialtjänsten får veta vad barnet varit med om. Därför finns alltid också en socialsekreterare med i ett rum bredvid och följer förhöret via en tv-skärm. Här sitter även barnets särskilda företrädare för att se till så att barnet har det bra under förhöret.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.