För trygghetspersoner

Du har blivit ombedd att följa med ett barn till Barnahuset och din roll i detta är, att utgöra en trygghet för barnet.

Vad är en trygghetsperson?

För att skapa en så trygg situation som möjligt för barnet när det ska till Barnahuset brukar en så kallad trygghetsperson följa med. En trygghetsperson är någon som finns i barnets närmiljö och som barnet känner och är tryggt med, till exempel en lärare, fritidspersonal, förskollärare eller annan personal.

Varför ska ni till Barnahuset?

Någon i barnets omgivning misstänker att barnet utsatts för något slags brott. För att utreda vad som hänt och se till att barnet får rätt sorts hjälp samlas olika myndigheter i Barnahuset. En central del i detta är att barnet förhörs av en polis, som har särskild utbildning i att prata med barn.

Det hela är en okänd situation och därför behöver barnet sällskap av en person, som kan förmedla lugn och trygghet. Det är detta som är din roll som trygghetsperson.

Du kommer att vara med barnet på vägen till och från Barnahuset.

Viktigt att tänka på

Samma dag, en stund innan avtalad tid, berättar du för barnet att ni ska åka till något som heter Barnahuset och att man där får prata om hur man har det. Det är barnets särskilda företrädare, som förklarar för barnet vad som kommer ske där.

Det är viktigt att du inte pratar med barnet om vad ni ska göra, eller varför. Det är också viktigt att inte informera någon av barnets vårdnadshavare eller närstående.

Ditt ansvar är att hjälpa barnet att känna sig så lugnt och tryggt som möjligt då ni åker iväg.

Får en okänd person hämta barnet?

Ja, barnets särskilda företrädare får hämta barnet.

Om barnet ska hämtas till förhör utan vårdnadshavarens godkännande eller kännedom måste Tingsrätten först bestämma att barnet ska ha en särskild företrädare med vid förhöret.

Det särskilda företrädaren träder vid behov in i vårdnadshavarens ställe, med samma befogenhet att fatta beslut. Detta sker då man vill ha möjlighet att prata med barnet, utan påverkan ifrån vårdnadshavaren. Det kan finnas olika orsaker till det. Ibland är anledningen att barnets vårdnadshavare är inblandad i brottsmisstanken.

På förhörsdagen hämtar barnets särskilda företrädare dig och barnet på förskolan/skolan och ni åker gemensamt till Barnahuset.

Vad händer när ni kommer till Barnahuset?

Här blir ni mottagna av den polis, som kommer prata med barnet. Ni visas runt i lokalen och erbjuds fika. Under tiden informeras barnet om vad som kommer ske.

När barnet och polisen bekantat sig med varandra går de tillsammans in i förhörsrummet och du sitter kvar i väntrummet. Samordnaren på Barnahuset svarar gärna på frågor, eller pratar om dina funderingar.

Samtalet mellan barnet och polisen följs via TV-skärm av åklagare, barnets särskilda företrädare och socialtjänsten, som har olika ansvarsområden. Barnets särskilda företrädare bevakar att barnet blir bemött med respekt och utifrån sin förmåga.

Vad händer efter förhöret?

Efter förhöret fattar åklagaren beslut gällande de uppgifter som barnet lämnat. Socialtjänsten bedömer barnets behov av skydd och insatser, utifrån samtal med barnet. Därefter kontaktas vårdnadshavarna av den polis som pratat med barnet. De informeras om att barnet varit på Barnahuset och förhörts av polis.

Samma eftermiddag träffar socialtjänsten barnet och dess vårdnadshavare för att diskutera den oro som finns, samt för att göra en bedömning av hur barnet kommer att tas emot av vårdnadshavarna. Ibland sker mötet i familjens bostad, ibland på socialkontoret.

Ibland behöver socialtjänst eller polis prata med vårdnadshavarna innan barnet hämtas av vårdnadshavarna på förskola/skola. Ni får då eventuellt frågan om barnet kan stanna kvar lite längre än vanligt.

En del barn erbjuds krissamtal med kurator ifrån Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Eventuellt behöver barnet läkarundersökas efter avslutat förhör. Du kommer i så fall att informeras.

Du är alltid välkommen att kontakta Barnahuset på telefonnummer 0733-13 40 08 med frågor eller funderingar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.