För barn och ungdomar

Alla barn har rätt att växa upp där de kan känna sig trygga, utan att vara oroliga för att någon ska slå dem eller göra något sexuellt mot dem. Det gäller alla barn – oavsett vem du är eller vad du har gjort. Alla barn har rätt att slippa våld.

Varför ska du till Barnahus?

Till Barnahus kommer du som barn och ungdom under 18 år, som misstänks ha blivit utsatt för misshandel, sexuella övergrepp eller barnfridsbrott. För att utreda vad som hänt och se till att du får rätt sorts hjälp har olika myndigheter samlats på Barnahus. Vi finns för att det ska bli så bra som möjligt när barn behöver prata med polis och socialsekreterare och för att de ska få den hjälp de behöver.

Alla barn har rätt att slippa våld; det betyder till exempel att ingen vuxen får

  • slå, sparka, nypa eller dra dig i håret
  • skrämma, hota eller kränka dig
  • göra något sexuellt mot dig
  • utsätta dig för att bevittna våld

Inför besöket på Barnahus

Inför ditt besök på Barnahus har bland annat polisen och socialtjänsten träffats för att planera för att du ska komma. Man har kommit överens med någon som känner dig, för att den ska följa med dig till Barnahus. Det kallas trygghetsperson. Det kan vara en lärare, skolsköterskan eller någon annan som du känner. Det finns ytterligare en person med när ni åker till Barnahus, detta är din särskilda företrädare. Den personens jobb är att se till att du har det bra.

På Barnahus

När du kommer till Barnahus möts du av den polis som kommer att prata med dig. Detta samtal kallas förhör. Här får du berätta om vad som hänt dig och om hur du har det. Polisen som håller förhöret har en särskild utbildning i att prata med barn och är civilklädd, dvs har vanliga kläder på sig.

I ett intilliggande rum sitter socialsekreterare och följer förhöret via en tv-skärm. Socialsekreteraren kommer sedan att träffa dig och din familj, det är socialtjänstens ansvar att det blir tryggt för dig och att du och din familj får stöd.

De flesta som kommer till Barnahus är oroliga för vad som kommer hända, efter att de berättat. Misshandel och sexuella övergrepp är olagligt och du kan ha blivit utsatt för ett brott. En del barn har lätt för att berätta. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt och även om man kan ha lovat eller blivit hotad att hålla tyst. Andra tycker det är svårt och känner rädsla, skam eller skuld för det som hänt. För många är det som hänt en hemlighet, som de inte vill eller vågar prata om. Vi som jobbar här är vana vid att prata med barn som är i samma situation som du. Vårt jobb är att hjälpa dig och den som gjort dig illa kan få hjälp att sluta göra så.


I förhörsrummet finns det kameror som filmar samtalet mellan dig och polisen.

Bra att känna till

Barn som misstänks ha varit utsatta för ett brott får ofta en advokat som ska hjälpa till och se till att det blir bra för barnet. Det kallas att man får en ”särskild företrädare” eller ett ”målsägandebiträde”. 

Barn bestämmer själva vad de vill berätta i ett förhör. Man kan aldrig tvinga någon att berätta och inte heller tvinga någon att bli undersökt av läkare. 

Barn har alltid rätt att få veta vad som kommer hända. Ibland kanske inte vuxna som vill hjälpa har all information, men då kan de säga det och berätta varför.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.