Start

Start är en samtalsgrupp inom arbete och välfärdsförvaltningen som jobbar med personer som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi arbetar med gruppsamtal och individuella samtal som ska leda till att deltagaren närmar sig självförsörjande.

Start hjälper individer i deras väg mot självförsörjning.
Start hjälper individer i deras väg mot självförsörjning.

Aktiviteten

Vi arbetar i samtalsgrupper där deltagarna samtalar för att öka sin förståelse och kunskap om samhället. Gruppsamtalen leds av två samtalsledare och i aktiviteten ingår att prata om vilka förväntningar som finns i samhället och hur man förhåller sig till dem. Vi pratar om strategier och förutsättningar för att bättre kunna förstå och komma in i samhället, studier och/eller arbetsliv och bli självförsörjande. I aktiviteten ingår även individuella samtal efter deltagarens behov och trepartssamtal mellan deltagare, handläggare och samtalsledare. På trepartssamtalen diskuteras utmaningar, utveckling och planering mot studier eller arbete.

Gruppen består av 8 deltagare och träffas vid 20 tillfällen. Schema anpassas efter deltagarens förmåga. Personer som är sjukskrivna kan delta hos oss i samråd med läkare.

Föräldraskap, hälsa och arbete är några av ämnena vi samtalar om. Vi pratar även om mänskliga rättigheter, jämställdhet, frihet och värderingar. Metoden inom start bygger på motiverande samtal och programmet är beprövat i projektform sedan 2017 i Kristianstads kommun.

Program

Just nu erbjuder vi tre olika program som passar de flesta som uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden.

Samtal för integration är ett program för utlandsfödda vuxna som behöver mer kunskap om det svenska samhället. Programmet erbjuder tolk.

Samtal för delaktighet är ett program för personer över 30 år som är uppvuxna i Sverige och befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Samtal för kunskap är ett program för unga vuxna mellan 18-29 år, programmet fungerar för samtliga unga vuxna som behöver mer kunskap för att närma sig självförsörjning.

Klienter anvisas av sin socialsekreterare på försörjningsstöd via anvisningsblankett som finns i kvalitetssystemet.

Varmt välkomna att kontakta Visar Krasniqi för mer information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.