Ungdomsbasen

Ungdomsbasen är både ett Hem för vård och boende, HVB för ungdomar och en plats dit ungdomar kan gå för att få rådgivning och för att prata med en vuxen om tex. missbruksproblem eller andra personliga problem.

Ungdomsbasen är i första hand till för dig som är 16-25 år. Vi möter unga människor som har problem med sina föräldrar, syskon eller kompisar. Vissa av ungdomarna missbrukar eller har en närstående som missbrukar.

Vi möter ofta föräldrar eller andra närstående som oroar sig för sin ungdom. Om du är orolig för din ungdom är du välkommen att höra av dig till oss.

Hos oss på ungdomsbasen kan du få råd och stöd att komma vidare.

Till oss på ungdomsbasen kan du vända dig för att

  • prata och få råd kring missbruksfrågor 
  • prata och få råd om du har problem i personliga relationer
  • utföra ett kostnadsfritt drogtest (gäller endast ungdom där förälder är med)

Du kan vara anonym och det kostar ingenting.

Din oro eller dina funderingar behöver inte vara stora för att vi ska lyssna och självklart har vi tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.