Ungdomsbasen

Till Ungdomsbasen kan du som är ungdom mellan 16-25 och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem. Vi finns tillgängliga på telefon och för möten i våra lokaler på Västra Boulevarden 39.

Till oss på ungdomsbasen kan du vända dig för att

  • Prata och få råd kring missbruksfrågor
  • Prata och få råd om du har problem i personliga relationer
  • Utföra ett kostnadsfritt drogtest (gäller endast ungdom där förälder är med)

Du kan vara anonym och det kostar ingenting. Din oro eller dina funderingar behöver inte vara stora för att vi ska lyssna och självklart har vi tystnadsplikt enligt sekretesslagen

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.