Ungdomsbasen

Till Ungdomsbasen kan du som är ungdom mellan 16-25 och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem.

Välkommen till Ungdomsbasen
Välkommen till Ungdomsbasen

Till oss på ungdomsbasen kan du vända dig för att

  • Prata och få råd kring missbruksfrågor.
  • Prata och få råd om du har problem i personliga relationer.
  • Få erbjudande om samtalsprogram, för dig som ungdom, men även som närstående. Samtalsprogrammen kräver ingen insats från socialtjänsten.

Vi finns tillgängliga för telefonrådgivning 365 dagar om året mellan 9-19. Det finns även möjlighet att träffa oss på plats i våra lokaler.

Du kan vara anonym och det kostar ingenting. Din oro eller dina funderingar behöver inte vara stora för att vi ska lyssna och självklart har vi tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.