Fadimedagen

Fadimedagen 2020 den 6 februari har särskilt fokus på "mellanförskap" och mötet mellan två kulturer, något som kommer att belysas bland annat utav journalisten, debattören och föreläsaren Elaf Ali.

Fadime Sahindal var en ung kvinna som kämpade mot hedersrelaterat våld, samtidigt som hon själv levde i en mycket utsatt situation innan hon till slut, 2002, mördades utav sin pappa. Kort tid innan Fadime mördades höll hon ett tal inför riksdagen där hon uppmanade det svenska samhället att ta sitt ansvar för och lära sig om hedersrelaterat våld och förtryck för att förhindra att fler ungdomar utsätts.

Fadimedagen i Kristianstad är sedan 2015 ett årligt återkommande forum för kompetensutveckling om hedersrelaterat våld och förtryck, som arrangeras av Barn och utbildningsförvaltningen och Arbete och välfärdsförvaltningen. Dagen arrangeras i syfte att kontinuerligt höja medarbetarnas kompetens och medvetenhet för att - precis som Fadime önskade - förhindra att barn och ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Dagen har genom åren haft olika teman, till exempel att leva med en funktionsvariation och samtidigt vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Tidigare år har även arrangerade äktenskap, tvångsäktenskap samt pojkars utsatthet i en hederskultur behandlats.

Den här gången är det särskilt fokus på så kallat "mellanförskap".

Målgrupp

Medarbetare inom Arbete och välfärdsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Barn och utbildningsförvaltningen, politiker och andra som möter barn och ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. I mån av plats är även ideella föreningar välkomna.

Tid

6 februari 13-16

Plats

Rådhus Skåne, sessionssalen

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.