Ensamkommande flyktingbarn

Åren 2015 till 2016 kom många ensamkommande flyktingbarn till kommunen. Hur det ser ut idag och hur vi arbetar kan du läsa på denna sida.

Vem är ensamkommande flyktingbarn?

Ensamkommande flyktingbarn är barn som är yngre än 18 år och som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarnas ställe, en vårdnadshavare.

Kommunens ansvar

Det är enligt lag kommunernas ansvar att ordna boende för de barn och ungdomar som uppehåller sig i Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och att ge dem den omsorg de behöver. Migrationsverket ansvarar för barnets asylprocess och beslutar vilken kommun de ska anvisas till, dvs. den kommun som ska ansvara för deras boende och omsorg.

När ett ensamkommande barn anvisas till Kristianstads kommun ansvarar socialtjänsten för att utreda barnets behov av stöd och fatta beslut om insatser. En God man utses och barnet får tillgång till skolundervisning. Slussen är kommunens mottagandeverksamhet av nyanlända barn som ska börja i kommunens förskola eller skola.

Boende för ensamkommande flyktingbarn i Kristianstad

Socialtjänsten utreder och utifrån behov erbjuds olika boendeformer. Dessa är familjehem, Hem för Vård och Boende (HVB) och stödboende. På våra boenden bedriver vi etableringsarbete där målet är att ungdomen innan 21 års ålder ska vara etablerad genom eget boende och självförsörjande.

Ensamkommande som under asylprocessen fyller arton år övergår till Migrationsverkets ansvar.

Aktuellt läge

År 2018 hade vi 74 platser på hem för vård och boenden och 54 plaster på stödboenden för ensamkommande. 2018 hade kommunen runt 40 familjehem med ett eller fler barn placerade. Under 2019 har platser minskat och boenden har stängt ner. Anledningen är att antalet ensamkommande flyktingbarn i kommunen har minskat. Femton ensamkommande flyktingbarn anvisades till Kristianstads kommun under 2018. Under 2019 har det anvisats två ensamkommande barn till kommunen.

Verksamheten etablering på Arbete och välfärdsförvaltningen ansvarar idag för ungefär 90 ensamkommande barn och ungdomar. Vissa av dessa bor i egen lägenhet, andra i familjehem, hem för vård eller boende, samt stödboende.

I oktober 2019 finns det tretton platser på hem för vård och boende och 46 platser på stödboende i kommunen. Alla platser är inte belagda.

 

Gymnasielagen

Mellan den 1 juli och den 30 september 2018 var det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier trots att man fått avslag på sin asylansökan. Denna tillfälliga regel kallas gymnasielagen. Några av kraven var att man ansökt om asyl första gången den 24 november 2015 och att man då varit ensamkommande flyktingbarn och att man fått vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.

I Kristianstad har den 1 mars 2019 totalt 51 ansökningar kommit in till Migrationsverket varav 41 ansökningar omfattades av lagen och är avgjorda. Av dessa har 33 fått bifall, och 8 fått avslag.

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.