Ensamkommande flyktingbarn

Är du ung, utan vårdnadshavare, och ny i Sverige? Du är inte ensam. Under 2015 och 2016 kom det många ensamkommande barn till Kristianstad. Kristianstads kommun ansvarar för ensamkommande flyktingbarns omsorg.

Vem är ensamkommande flyktingbarn?

Ensamkommande flyktingbarn kallas den som är född i ett annat land, vill söka asyl i Sverige, är under 18 år och befinner sig i Sverige utan någon av sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Kristianstads kommun ansvarar för de barn och ungdomar som uppehåller sig i kommunen och som inte har en vårdnadshavare som kan ta hand om dem. Det gäller både infödda svenskar och utrikesfödda. Men den som kommer till Sverige från ett annat land kan ha behov som skiljer sig från inrikes födda barn och ungdomars behov.

Kommunens ansvar

Det är enligt lag kommunernas ansvar att ordna boende för de barn och ungdomar som uppehåller sig i Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och att ge dem den omsorg de behöver. Migrationsverket ansvarar för barnets asylprocess och beslutar vilken kommun de ska anvisas till, dvs. den kommun som ska ansvara för deras boende och omsorg.

Boende för ensamkommande flyktingbarn i Kristianstad

Vi erbjuder olika boendeformer, familjehem och Hem för Vård och Boende (HVB) och stödboende. Om du vill komma i kontakt med något av våra boenden är du välkommen att kontakta oss.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.