Beviljade ansökningar ur Landsbygdsfonden

Under perioden 2017 – 2021 har kommunens landsbygdsråd beviljat följande föreningar stöd för deras idé, aktivitet eller investering.

2022
Föreningar Aktivitet
Arkelstorps Folketshusförening

Inköp av en filmprojektor med tillbehör samt installation.

Byhamnen Österslöv Uppförande av ett kajakförråd.
Oppmanna Vånga bygdegårdsförening

Trallgolv på uteplatsen, ett mindre trädäck samt inköp av 2–3 bänkbord.

Degebergaskolans idrottsförening 35 rörelsemätare med tillhörande dataprogram för att kunna mäta hur den dagliga rörelsen ser ut hos ungdomar.
Everöds byaråd Underhåll av motionsspåren i byn.
Oppmanna Vånga Bygderåd

Inköp av röjsåg och trimmer, drivmedel, reservdelar och material.

Everöds Sockenförening

Inköp av utrustning som ger möjlighet att bevara och försköna det gamla stationsområdet. Utrustningen ska även användas vid den gamla stenbron i Lyngby. Sedan till en skylt som beskriver stationsområdets historia och betydelse för Everöd.

Huaröds IF Förbättring av infarten till idrottsplatsen med bättre belysning, markarbeten och nergrävd elkabel.
Kiaby IF Utvecklingen av individer och att få barn i rörelse i Kiaby. 
Kristianstads biodlarförening

Inköp av material till föreningens verksamhet.

Oppmanna Vånga Hembygdsförening Ställa i ordning ett visningsfönster i Spångabro med parkeringsplatser, informationsskyltar och jordfasta bänkar.

 

2021
Föreningar Aktivitet
Önnestads BoIF Utbyte av elcentral som försörjer belysningen till fotbollsplanen samt utbyte av befintlig armatur till LED belysning.
Pan-Kristianstad Rita en orienteringskarta över Fjälkinge backe med kringliggande ängar.
Oppmanna Vånga bygdegårdsförening Bidrag för två nya värmepumpar.
Arkelstorps folketshusförening UPA Uppmarkering och iordningställande av parkeringsplatser. Fler bänkar och bord samt plantering/inköp av växter för trivseln. Iordningställa kiosken så att försäljning kan ske till besökande.
Holley Hivers Nybyggnation av kök, ljusinstallation samt restaurering av gamla målningar på väggar och tak.
Skepparslövs IF Till installation av belysning till entréområdet till Skepparslövs IF idrottsplats och möjligheter till eluttag för framtida arrangemang.
Oppmanna Vånga Bygderåd Inventarier i form av bänkbord och brandsäker grill till Vikingaparken.
Oppmanna Vånga Hembygdsförening Till en Christianiacykel för de boende på Tollaregården.

 

2020
Föreningar Aktivitet
Maglehems Bygdegårdsförening Klä den södra ytterväggen med plåt samt byte av fönster.
Smultronstället Willandsgården Bygga någon form av vattenåtervinning i trädgården för att minska förbrukningen i barnens lek och vardag.
Arkelstorps båtklubb Medel till två befintliga bänkbord med stålstomme och sitt- respektive bordsyta.
Degeberga Byalag En offentlig större klocka vid spontanidrottsplatsen och för att kunna plantera lite småträd och växter samt enkla utebänkar till att sitta på.
Gärdsköpinge Villaförening Renorvering av Stuan vid Gamla badplatsen i Köpinge.
Djurröds Byalag Inventarier till föreningens klubbstuga.
Huaröds byalag

Stöd till ansökan till Skolinspektionen om att bilda friskola i Huaröd.

Oppmanna Vånga Bygderåd

Avgifter för bygglov samt nybyggnadskarta för fågeltorn och vindskydd.

Kiaby IF Utbyggnad av klubblokal och utrustning till verksamheten.
Önnestadsortens Hembygdsförening Byggnation av en förrådsstuga för förvaring av inventarier. Stugan ska vara i samma stil som befintlig hembygdsstuga.
Nosaby IF Indragning och anslutning av fiber samt inköp av router till Nosaby Idrottsplats.
Venestads Byalag Medel till en kopieringsmaskin för tryck av föreningens tidning samt till sittgrupper och en informationstavla till samlingsplatsen.
Pan-Kristianstad Ritning av karta i naturreservatet Ivö Klack.
Strö backar IF Uppsättning av belysning vid näridrottsplatsen.
2019
Föreningar Aktivitet
Djurröds byalag Inköp av åkgräsklippare.
Maglehems IF Upprustning av gymlokal samt gymutrustning.
Everöds Sockenförening Till Foto- och bläckstråleskrivare samt till videokamera och projektor.
Östra Sönnarslövs Byalag Inköp av inkjetskrivare, papper och färg till skrivare. Samt för kostnader i samband med webbpublicering.
Degeberga GOIF Nya dörrar till klubblokalen vid Degeberga IP. 
Fjälkinge Byfrämjare Renovering av entré och kök i stationshuset.
Maglehems kulturförening Medel till Maglehemsdagen
Norra Strö Skolhusförening Inköp av utrustning för ljud och bild.
Gärds Härads Hembygdsförening Inköp av åkergräsklippare.
Venestads Byalag Utrustning till att kunna iordningställa möteplatsen i byn.
Maglehems Bygdegård Målning av hall och källare samt renovering av tak i ett av rummen i huset.
Föreningen Tollarpsdagarna Barnunderhållning i samband med Tollarpsdagarna och torghandel mitt i byn för bygdens företagare.
Ovesholms IF Inköp av robotgräsklippare.
2018
Föreningar Aktivitet
Åhus blåsorkester Till inköp av 21 stycken tjocktröjor som ska användas vid utomhusspelningar.
Fjälkinge Byfrämjare Inköp av diverse material som behövs i anslutning till tornet på Fjälkinge backe.
Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening Inköp av en ny åkergräsklippare, grästrimmer och andra diverse trädgårdsredskap.
Ivö Bollklubb Ny utrustning till gymmet.
Önnestads Hembygdsförening Nybyggnation av en förrådsstuga som ska gå i samma stil som hembygdsstugan.
Fjällbo Villaförening Inköp av material till ett mindre utegym i anslutning till en befintlig motionsslinga och tennisbana.
Gärds Harads Hembygdsförening Renovering av en skorsten på ett av föreningens stugor.
Kristianstads Ridklubb Inköp av foderhäckar med tak.
Huaröds Byalag Till en ljudanläddning i klubbhuset.
Föräldrakooperativet Magleladan Ekonomiska förening Inköp av elcykel och cargobike med 6 sittplatser för barnen (lådcykel).
Olseröds Byastuga Inköp av filmduk med fästen samt montage av takfäste för videokanon och ljudförstärkare till högtalare.
Linderöds Bygdegårds Ekonomiska förening Inventarier i form av bord till bygdegården.
Föreningen Nya Åhusparken Uppförandet av en njurformad böljande träspång.
2017
Föreningar Aktivitet
Oppmanna Vånga Hembydsförening Finansiering till föreningens årsbok.
Norra Strö Hembygdsförening Restaurering av brygghuset.
Willandsgårdens Förskola Inventarier som ska gå till hus till djuren.
Norra Strö Utveckling Framtagande av underlag på förslag om fler föreskoleplatser.
Maglehems Bygdegård Till nytt golvmaterial i bygdegården.
Fjälkinge IF Inventarier till uppförande av kiosk.
Rickarums skola Till skapande av två uteklassrum.
Huaröds Byalag Till skapande av en fungerande kulturscen i klubbhuset.
Oppmanna Vånga Bygderåd Till analyser av sedimentprover i Arkelstorpsviken.
Linderöds Bygdegårds Ek.förening Förnyelse av inredningen i bygdegården.
Norra Strö Skolhusförening Upprustning genom renovering av golv, ny toalett och ny reglerutrustning gamla folkskolan för att skapa en bättre mötesplats.
Önnestads BOIF Upprustning av bland annat kiosk på idrottsplatsen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.