Beviljade ansökningar ur Landsbygdsfonden

Under åren 2017 till 2023 har kommunens landsbygdsråd beviljat många föreningar stöd för idéer, aktiviteter eller investeringar.

2023
Förening Aktivitet
Fjälkestads Ridklubb Skyddsstaket runt tävlingsbanan
Fjälkinge Scoutkår Bidrag till uppbyggnad av ny scoutstuga
Ideella föreningen Huan Nya vitvaror i köket i byahuset
Lilla by ideell förening Inköp av projektor, headset och tält
Rickarums byateater Bidrag till annonsering, scenografi och ombyggnad av scen
Tollarps Scoutkår Bidrag till uteklassrum, väderskydd och vindskydd
Vittskövle idrottsförening Inköp av två fotbollsmål
Åhus blåsorkester Inköp av portabelt högtalarsystem, ljudisolering trumskärm
2022
Förening Aktivitet
Arkelstorps Folketshusförening

Inköp av en filmprojektor med tillbehör samt installation.

Byhamnen Österslöv Uppförande av ett kajakförråd.
Degebergaskolans idrottsförening 35 rörelsemätare med tillhörande dataprogram för att kunna mäta hur den dagliga rörelsen ser ut hos ungdomar.
Djurröds Byalag Möblemang till paviljong.
Everöds byaråd Underhåll av motionsspåren i byn.
Everöds Sockenförening

Inköp av utrustning som ger möjlighet att bevara och försköna det gamla stationsområdet. Utrustningen ska även användas vid den gamla stenbron i Lyngby. Sedan till en skylt som beskriver stationsområdets historia och betydelse för Everöd.

Huaröds IF Förbättring av infarten till idrottsplatsen med bättre belysning, markarbeten och nergrävd elkabel.
Kiaby IF Utvecklingen av individer och att få barn i rörelse i Kiaby. 
Kristianstads biodlarförening

Inköp av material till föreningens verksamhet.

Landöns Byalag

Uppsättning av skyltskåp/anslagsskåp.

LF 0028 Björkplantan 3498

Fiberanslutning samt till ett värmeskåp.

Maglehems kulturförening

Inventarier och material till boulebanan.

Oppmanna Vånga Hembygdsförening Ställa i ordning ett visningsfönster i Spångabro med parkeringsplatser, informationsskyltar och jordfasta bänkar.
Oppmanna Vånga bygdegårdsförening Trallgolv på uteplatsen, ett mindre trädäck samt inköp av 2–3 bänkbord samt renovering av parkettgolv.
Oppmanna Vånga Bygderåd Inköp av röjsåg och trimmer, drivmedel, reservdelar och material.
Segelsällskapet Sunnan Renovering och underhåll av bryggor.
Tollarp/Linderöd PRO Inköp av en dator, projektor, projektorduk och upphängningsanordning.
Tollarps Byalag Inköp av en portabel högtalaranläggning och ett evenemangstält.
Tosteberga Fiskehamnsförening UPA Fiberanslutning.
Vanneberga IF Uppfräschning av förvarningsboden.
Viby IF Uppsättning av belysning och installation av el runt aktivitetsområdet och parkeringsplatsen.
Vittskövle Byalag Högtalarutrustning samt en laserskrivare.
Östra Sönnarslövs Byalag Nya informationsskyltar i Sönnarslövsbygden.

 

2021
Förening Aktivitet
Arkelstorps folketshusförening UPA Uppmarkering och iordningställande av parkeringsplatser. Fler bänkar och bord samt plantering/inköp av växter för trivseln. Iordningställa kiosken så att försäljning kan ske till besökande.
Holley Hivers Nybyggnation av kök, ljusinstallation samt restaurering av gamla målningar på väggar och tak.
Oppmanna Vånga bygdegårdsförening Bidrag för två nya värmepumpar.
Oppmanna Vånga Bygderåd Inventarier i form av bänkbord och brandsäker grill till Vikingaparken.
Oppmanna Vånga Hembygdsförening Till en Christianiacykel för de boende på Tollaregården.
Pan-Kristianstad Rita en orienteringskarta över Fjälkinge backe med kringliggande ängar.
Skepparslövs IF Till installation av belysning till entréområdet till Skepparslövs IF idrottsplats och möjligheter till eluttag för framtida arrangemang.
Önnestads BoIF Utbyte av elcentral som försörjer belysningen till fotbollsplanen samt utbyte av befintlig armatur till LED belysning.

 

2020
Förening Aktivitet
Arkelstorps båtklubb Medel till två befintliga bänkbord med stålstomme och sitt- respektive bordsyta.
Degeberga Byalag En offentlig större klocka vid spontanidrottsplatsen och för att kunna plantera lite småträd och växter samt enkla utebänkar till att sitta på.
Djurröds Byalag Inventarier till föreningens klubbstuga.
Gärdsköpinge Villaförening Renorvering av Stuan vid Gamla badplatsen i Köpinge.
Huaröds byalag Stöd till ansökan till Skolinspektionen om att bilda friskola i Huaröd.
Kiaby IF Utbyggnad av klubblokal och utrustning till verksamheten.
Maglehems Bygdegårdsförening Klä den södra ytterväggen med plåt samt byte av fönster.
Nosaby IF Indragning och anslutning av fiber samt inköp av router till Nosaby idrottsplats.
Oppmanna Vånga Bygderåd Avgifter för bygglov samt nybyggnadskarta för fågeltorn och vindskydd.
Pan-Kristianstad Ritning av karta i naturreservatet Ivö Klack.
Smultronstället Willandsgården Bygga någon form av vattenåtervinning i trädgården för att minska förbrukningen i barnens lek och vardag.
Strö backar IF Uppsättning av belysning vid näridrottsplatsen.
Venestads Byalag

Medel till en kopieringsmaskin för tryck av föreningens tidning samt till sittgrupper och en informationstavla till samlingsplatsen.

Önnestadsortens Hembygdsförening Byggnation av en förrådsstuga för förvaring av inventarier. Stugan ska vara i samma stil som befintlig hembygdsstuga.
2019
Förening Aktivitet
Degeberga GOIF Nya dörrar till klubblokalen vid Degeberga IP. 
Djurröds byalag Inköp av åkgräsklippare.
Everöds Sockenförening Till foto- och bläckstråleskrivare samt till videokamera och projektor.
Fjälkinge Byfrämjare Renovering av entré och kök i stationshuset.
Föreningen Tollarpsdagarna Barnunderhållning i samband med Tollarpsdagarna och torghandel mitt i byn för bygdens företagare.
Gärds Härads Hembygdsförening Inköp av åkergräsklippare.
Maglehems IF Upprustning av gymlokal samt gymutrustning.
Maglehems Bygdegård Målning av hall och källare samt renovering av tak i ett av rummen i huset.
Maglehems kulturförening Medel till Maglehemsdagen.
Norra Strö Skolhusförening Inköp av utrustning för ljud och bild.
Ovesholms IF Inköp av robotgräsklippare.
Venestads Byalag Utrustning till att kunna iordningställa möteplatsen i byn.
Östra Sönnarslövs Byalag Inköp av inkjetskrivare, papper och färg till skrivare. Samt för kostnader i samband med webbpublicering.
2018
Förening Aktivitet
Fjällbo Villaförening Inköp av material till ett mindre utegym i anslutning till en befintlig motionsslinga och tennisbana.
Fjälkinge Byfrämjare Inköp av diverse material som behövs i anslutning till tornet på Fjälkinge backe.
Föreningen Nya Åhusparken Uppförandet av en njurformad böljande träspång.
Föräldrakooperativet Magleladan Ekonomiska förening Inköp av elcykel och cargobike med 6 sittplatser för barnen (lådcykel).
Gärds Harads Hembygdsförening Renovering av en skorsten på ett av föreningens stugor.
Huaröds Byalag Till en ljudanläddning i klubbhuset.
Ivö Bollklubb Ny utrustning till gymmet.
Kristianstads Ridklubb Inköp av foderhäckar med tak.
Linderöds Bygdegårds Ekonomiska förening Inventarier i form av bord till bygdegården.
Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening Inköp av en ny åkergräsklippare, grästrimmer och andra diverse trädgårdsredskap.
Olseröds Byastuga Inköp av filmduk med fästen samt montage av takfäste för videokanon och ljudförstärkare till högtalare.
Åhus blåsorkester Till inköp av 21 stycken tjocktröjor som ska användas vid utomhusspelningar.
Önnestads Hembygdsförening Nybyggnation av en förrådsstuga som ska gå i samma stil som hembygdsstugan.
2017
Förening Aktivitet
Fjälkinge IF Inventarier till uppförande av kiosk.
Huaröds Byalag Till skapande av en fungerande kulturscen i klubbhuset.
Linderöds Bygdegårds Ek.förening Förnyelse av inredningen i bygdegården.
Maglehems Bygdegård Till nytt golvmaterial i bygdegården.
Norra Strö Hembygdsförening Restaurering av brygghuset.
Norra Strö Skolhusförening Upprustning genom renovering av golv, ny toalett och ny reglerutrustning gamla folkskolan för att skapa en bättre mötesplats.
Norra Strö Utveckling Framtagande av underlag på förslag om fler föreskoleplatser.
Oppmanna Vånga Hembydsförening Finansiering till föreningens årsbok.
Oppmanna Vånga Bygderåd Till analyser av sedimentprover i Arkelstorpsviken.
Rickarums skola Till skapande av två uteklassrum.
Willandsgårdens Förskola Inventarier som ska gå till hus till djuren.
Önnestads BOIF Upprustning av bland annat kiosk på idrottsplatsen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.