Stöd till kulturutveckling i mellersta Villands härad

Fonden ska stärka och stimulera utvecklingen av kultur inom det geografiskt avgränsade området mellersta Villands, vilket innebär området mellan Gustav Adolf, Fjälkinge, Österslöv, Kiaby, Kjuge, Balsby, Bäckaskog och Nosaby.

Sista ansökningsdag: 20 januari, 20 maj, 20 september

Vem kan söka:

  • Föreningar och organisationer