Stiftelser och fonder

Här hittar du kommunens alla stiftelser och fonder som du som bor i kommunen kan ansöka om medel från. Det kan till exempel vara ekonomisk hjälp eller stipendium till utbildning. En del av våra fonder kan också sökas av föreningar och organisationer.

Anna Nilssons stiftelse

Personer över 60 år som behöver ekonomisk hjälp men som inte har rätt till försörjningsstöd, socialbidrag.

CW Olanders minnesfond 1

Ekonomisk hjälp till personer som arbetar inom handel. I första hand delar vi ut pengar till de som har anknytning till Mårten Pehrsons Valsqvarn i Kristianstad.

CW Olanders minnesfond 2

Inköp av hushållsmaskiner och annan utrustning som kan underlätta för äldre och ensamstående att bo kvar i den egna bostaden.

Gösta Wingrens stiftelse

Möjlighet till ekonomisk hjälp till ensamstående föräldrar som har barn upp till 12 år. Du ansöker genom att logga in med ditt mobila BankID. Det går bra att låta någon annan ansöka åt dig via sitt mo ... Läs mer

Knut och Ingeborg Sörensens stiftelse

Stöd till vård av behövande äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Landsbygdsfonden

Kristianstads kommuns landsbygdsfond ska stärka landsbygdsutvecklingen. Fonden ger utvecklingsstöd till organisationer som är verksamma på landsbygden.

Maj-Lise och Nils-Sture Önnemarks donationsfond

Ge möjlighet till vård, rehabilitering, hjälpmedel eller utbildning till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Mårten och Anna Pehrsons minnesfond

För utbildning till administrativa befattningar inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Samstiftelsen

Ekonomiskt stöd för pensionärer för att främja trygghet och kvalitet samt skapa förutsättningar att bo kvar i den egna bostaden.

Stiftelsen apotekare H Nilssons donation

Möjlighet till ekonomisk hjälp. Vi ger företräde till ensamstående kvinnor. Du ansöker genom att logga in med ditt mobila BankID. Det går bra att låta någon annan ansöka åt dig via sitt mobila BankID. ... Läs mer
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.