Stiftelser och fonder

Här hittar du kommunens alla stiftelser och fonder som du som bor i kommunen kan ansöka om medel från. Det kan till exempel vara ekonomisk hjälp eller stipendium till utbildning. En del av våra fonder kan också sökas av föreningar och organisationer.

Stiftelsen Anders Persson, Köhle-Olseröd, donation

Stiftelsens ändamål är att dela ut medel till välgörande ändamål inom Maglehems socken i tidigare Degeberga kommun.

Stiftelsen Anders Verlins pensionsfond

Stiftelsens syfte är att främja ekonomiskt behövande personer och organisationer inom det som före år 1967 var Kristianstad stads geografiska område.

Stiftelsen ingenjör Oscar Ståhlfors donation

Stiftelsens syfte är att stödja ekonomiskt behövade.

Stiftelsen Oscar Petterssons donation och räntefond

Stiftelsens syfte är att ge ekonomisk hjälp till änkor och barn, vars man eller pappa har haft verksamhet i Kristianstad.

Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond, teknisk utbildning

Stiftelsen främjar ungdomar som studerar teknisk utbildning vid universitet eller liknande i Sverige eller utomlands. Medel kan sökas för studier eller studieresa. Varje år delas ett eller två stipend ... Läs mer

Stiftelsen Prosten och Prostinnan J Anderssons donationsfond

För studier vid högskola eller liknande inom lantbruk och andra gröna näringar.

Stiftelsen sociala samfonden

Privatpersoner eller organisationer som har behov av medel kan söka pengar. Du ansöker genom att logga in med ditt mobila BankID. Det går bra att låta någon annan ansöka åt dig via sitt mobila BankID. ... Läs mer

Stöd till kulturutveckling i mellersta Villands härad

Fonden ska stärka och stimulera utvecklingen av kultur inom det geografiskt avgränsade området mellersta Villands, vilket innebär området mellan Gustav Adolf, Fjälkinge, Österslöv, Kiaby, Kjuge, Balsb ... Läs mer

Systrarna Elna och Anna Faijerssons minne

För studier vid universitet, högskola, folkhögskola eller liknande. Medel betalas i första hand ut till kvinnliga studenter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.