Stiftelsen Prosten och Prostinnan J Anderssons donationsfond

För studier vid högskola eller liknande inom lantbruk och andra gröna näringar. Vi fördelar pengarna hösten 2021. Du kan ansöka men kommer inte att få något besked från oss förrän ansökningstiden har gått ut.

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2021

Vem kan söka:

  • Studenter