Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är i Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Eftersom föräldrarna inte finns här har varje barn rätt till en god man som i vårdnadshavares ställe ska bevaka barnets intressen och vårda barnets angelägenheter.

Om ett barn som är utländsk medborgare eller statslös kommer till Sverige utan förälder eller någon annan vuxen som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe ska en god man utses så fort som möjligt.

En god man för ett ensamkommande barn hjälper bland annat till med:

  • att ansöka om uppehållstillstånd
  • att stödja barnet vid Migrationsverkets utredning
  • att planera skolgång och utbildning.  

Det är överförmyndaren som utser god man åt ensamkommande barn.

Stöd och information 

Som god man får du bra stöd genom att följa de checklistor med fördjupad information som finns under den relaterade informationen. Blanketterna du behöver finns under rubriken E-tjänster.

Om du har frågor är det alltid bäst att prata direkt med din kontaktperson hos överförmyndaren. Du kan också kontakta medborgarcenter.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.