Dags att lämna in årsräkningen

Nu är det tid att lämna in årsräkning och redogörelse för 2020. Materialet ska vara inne senast den 1 mars 2021. Kom ihåg att skicka med underlag enligt checklistan.

Nytt för i år är att du har möjlighet att lämna in årsräkning digitalt, E-Wärna till kommunen. Enklast är om du löpande börjar föra kassaboken i systemet för att till nästa år kunna skicka hela räkningen digitalt. Du hittar information om kommunens digitala system under relaterad information.

Saknar du kontrolluppgifterna från Försäkringskassan?

Försäkringskassan skickar inte längre ut kontrolluppgifter för skattepliktiga ersättningar. Om du som god man inte kan få uppgifterna från din huvudman får du kontakta Försäkringskasan på 0771-524 524.

Försäkringskassans information om kontrolluppgifter

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.