Informationsmöte

Informationsmöte för ställföreträdare.

Representanter från verksamheten och nämnden presenterar information och nyheter.

Här hittar du presentationen från mötet den 4 maj 2022 för dig som är ställföreträdare.

Presentation 4 maj 2022

Nyhetsbrev

Nyligen har vi börjat skicka ut ett nyhetsbrev med information till gode män och förvaltare, anmäl dig gärna till detta via länken nedan.

Har du frågor är du välkommen att skicka dessa till överförmyndarkansliet i förväg så har vi möjlighet att förbereda oss.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.