E-Wärna

När du lämnar din årsräkning digitalt via e-Wärna, tänkt på att samtliga begärda underlag ska scannas in och inte skickas med post till oss. Kan du inte detta måste du lämna in hela årsredovisningen med underlag i pappersform.

Logga in

Akter

Räkningar

Kassabok

Dagbok

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.