Bli god man eller förvaltare

Vi behöver fler gode män. En god man hjälper personer att balansera när det gått snett eller är svårt. Det kan vara att ha kontakt med myndigheter, betala räkningar, teckna avtal eller hjälpa till med en budget.

Att vara god man är, lite förenklat, att vara den som ser till personens juridiska och ekonomiska rättigheter. Att inget eller ingen faller mellan stolarna. Mycket handlar om att finnas där som ett stöd, via telefon eller mejl, och att kunna ses ungefär en gång i månaden.

En god man får såklart ersättning, men en bra god man gör det inte för pengarna, utan för att du är en ordningsam och stabil person som vill hjälpa med det du kan.

Du ger och i utbyte får du fantastiska möten och relationer.Att få vara med när det vänder, se att det funkar. En behövd person som bryr sig, som är trygg och kan ge trygghet. Det är en god man. 

Är du en blivande god man?

Skicka din intresseanmälan genom vår e-tjänst på den här sidan. Du kan också fylla i blanketten och skicka den via e-post eller till adressen:

Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Kontakta oss om du har frågor!

Vanliga frågor

 • Finns det olika varianter av uppdraget?

  • Huvudman - kallas den person som har en god man eller förvaltare
  • God man - Du biträder en huvudman som har kvar sin rättshandlingsförmåga och som måste rådfrågas.
  • Förvaltare - Du har ett förordnande som ger dig behörighet att ensam utföra rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att behöva rådfråga. 
 • Vem hjälper man som god man eller förvaltare?

  Det kan finnas många skäl till att en person behöver en god man. Personerna som behöver din hjälp kan ibland vara gamla. De kan ha minnessvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning, missbruksproblem eller ha psykiska eller fysiska sjukdomar och skador.

 • Vad gör jag som god man?

  Som god man och förvaltare träffar du vanligen din huvudman en gång i månaden. I början kan ni behöva tätare kontakt för att lära känna varandra och få in rutiner. Du ska oftast betala räkningar och företräda din huvudman i olika sammanhang, exempelvis i kontakten med myndigheter. Du disponerar i regel självständigt över ett av huvudmannens konton och måste spara på verifikationer. 

 • Vem kan vara god man eller förvaltare?

  I lagen (föräldrabalken) står att den person som utses som god man eller förvaltare ska vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Du måste också vara insatt i hur samhället fungerar och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Formella krav enligt lag är att god man inte får vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig.

  Kravet på lämplighet innebär att den gode mannen ska ha de kvalifikationer som krävs för att sköta det anförtrodda uppdraget. Till exempel ska den gode mannen ha en ordnad ekonomi och inte förekomma i belastningsregistret. Ett gott omdöme och förmåga att kunna engagera sig för andra människor är också viktigt. Överförmyndaren är ansvarig för utbildningar av gode män och förvaltare.  

 • Får jag betalt om jag är god man?

  Att vara god man och förvaltare är delvis ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter. Hur stort arvodet blir bestäms en gång om året av överförmyndaren, när årsräkningen har granskats. Enligt föräldrabalken är det ibland huvudmannen, ibland kommunen som ska betala arvodet. 

 • Hur går det till att bli god man?

  Först bedömer överförmyndaren om en person är lämplig att bli god man eller förvaltare. Då kontrolleras bland annat att du inte har några betalningsanmärkningar, att du inte finns med i belastningsregistret eller socialregistret. Därefter ska du genomgå en obligatorisk introduktionsutbildning. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.