Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan handla om arbetslöshet eller inkomsterna inte räcker till. Kristianstads kommun kan ge dig råd och stöd i frågor om din ekonomi.

Ekonomisk planering

Har du skulder eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden kan du få hjälp med ekonomisk planering av kommunens budget och skuldrådgivare.

Budget och skuldrådgivning.

Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du prova om du få ekonomiskt bistånd. Det kallas också försörjningsstöd och hette tidigare socialbidrag.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Kristianstads kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska kunna försörja dig själv så snabbt som möjligt.

Ekonomiskt bistånd är bara aktuellt om du inte har andra möjligheter att klara din ekonomi. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

Ekonomiskt bistånd.

Räkna ut gränsen för bistånd

På socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Resultatet av provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd.

Provberäkning ekonomiskt bistånd

Våra kontaktvägar

Mottagning ekonomiskt bistånd har planeringsdag fredagen 10 november. Utifrån detta så hänvisas nya ärenden fredagen 10 november till att ta kontakt måndagen 13 november då mottagning ekonomiskt bistånd åter är i tjänst.

Om du inte har kontakt med en socialsekreterare och har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du Medborgarcenter på telefonnummer: 044-13 50 00.

Telefontid måndag – torsdag klockan 7.30 – 17.00, fredag klockan 7.30 – 16.00.

Beskriv kort vad du behöver hjälp med och lämna dina kontaktuppgifter. Om du har ringt före klockan 12 på dagen kommer du att bli uppringd samma arbetsdag, om du ringer efter klockan 12 blir du uppringd senast klockan 12 arbetsdagen efter. I detta samtal får du svara på frågor kring din ekonomi och situation. Om det görs en bedömning att det kan finnas ett biståndsbehov, då bokas du in på ett besök för fortsatt samtal, stöd kring ansökan och inhämtande av underlag som krävs för utredning av ansökan.

Om du redan har en kontakt med en socialsekreterare inom försörjningsstöd ringer du direkt till hen eller till nummer enligt nedan, sen kommer en handläggare att ringa till dig:

  • Unga vuxna upp till 30 år; ring 044-13 50 00
  • Från 31 år och äldre ring; 044-13 50 00

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.