Stiftelser och fonder

Kristianstads kommun har olika fonder och stipendier där du som bor i kommunen kan ansöka om medel. Det kan till exempel vara ekonomisk hjälp eller stipendium till utbildning.

Vi har totalt 66 olika donationsfonder och för samtliga gäller att du som söker är bosatt i Kristianstads kommun.

Särskilda fonder

Kristianstads kommun har även ett antal särskilda fonder som inte delas ut direkt till privatpersoner.

Vi har till exempel donationsfonder som riktar sig till olika organisationer som Regionmuseet. Vi har fonder som riktar sig till elever som med gott studieresultat. Skolorna bestämmer själva hur fondmedlen ska användas. Kontakta aktuell skola om du vill veta om det finns några fondmedel att söka. Vi har kulturfonder som delas ut till organisationer och föreningar verksamma inom konsten och friluftslivet.

Alla våra fonder 

Vård och hälsa
Vem kan söka?


Fonden


Ändamål


 Krav


Sista
ansök-
nings-
dag
Hur
söker
jag?
Pensionärer

Samstiftelsen för främjande av pensionärers boende i Kristianstad

Ge trygghet och kvalitet i boendet, ekonomiskt stöd till behövande

Sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets eller N Åsums församling

 30 sept Via e-tjänst under Relaterad information

Äldre
ensamstående

Stiftelsen C W Olanders minnesfond
II
Inköp av hushållsmaskiner och annan utrustning som kan underlätta äldre människors boende Sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets eller Norra Åsums församling

30 sept Via e-tjänst under Relaterad information

Äldre och
personer med
funktionsnedsättning

Stiftelsen KB & El Blixts donation

Utdelning inom Viby i Gustav Adolf församling, som sitter i mindre omständigheter Sökande är bosatt i Gustav Adolf-Rinkaby församling

30 sept Via e-tjänst under Relaterad information 

Äldre, sjuka och personer med
funktionsnedsättning

Knut & Ingeborg Sörensens stiftelse
Underlätta vård av behövande. Riktas till individuella personer samt organisationer Sökande är bosatt
i Heliga Trefaldighets församling
30 sept Via e-tjänst under Relaterad information

Personer med fysisk funktionsnedsättning eller rörelsehindrade barn och ungdomar

Maj-Lise och Nils-Sture Önnemarks donationsfond för fysiskt handikappade eller rörelse-hindrade barn eller ungdomar Ska kunna bereda lättnad i vård och fostran eller utbildning,  exempel genom anskaffande av avancerade tekniska hjälpmedel. Sökande vars mor eller far, adoptivmor eller adoptivfar sedan minst fem år tillbaka är skrivna och bosatta inom Kristianstads kommun. 30 sept Via e-tjänst under Relaterad information

 

 

Social inriktning
Vem kan söka?FondenÄndamålKravSista
ansök-
nings-
dag
Hur
söker
jag?

Behövande
eller dess organisationer

Stiftelsen Sociala
samfonden i
Kristianstads kommun
Utdelning av medel bland behövande Sökande är bosatt i Kristianstads kommun 30 okt

Arbete & välfärd
blankett

Tre gamla
och sjuka

Stiftelsen Sahlbergs fond
för Tollarps stationssamhälle
Utdelning av medel till tre gamla och sjuka inom samhället Sökande är bosatt i Tollarp 30 okt

 

Arbete & välfärd blankett

 
  Stiftelsen Anders Persson, Köhle-Olseröd, donation Välgörande ändamål inom förutvarande Maglehems socken i Degeberga kommun Sökande är bosatt i Maglehems församling 30 okt

Arbete & välfärd blankett

Fattiga, företrädesvis änkor Stiftelsen apotekare H Nilssons donation Utdelning av medel till fattiga, före-trädesvis änkor i Kristianstads stad Sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets eller N Åsums församling 30 okt

Arbete & välfärd blankett

 
Fattiga, företrädesvis sjuka Stiftelsen ingenjör Oscar Ståhlfors donation Understöd åt ärliga och oförvitliga fattiga, företrädesvis sjuka Sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets eller N Åsums församling 30 okt

Arbete & välfärd blankett

 
Behövande Stiftelsen
S Sundens fond
Utdelning till behövande Sökande är bosatt  i Oppmanna eller Vånga församling 30 okt

Arbete & välfärd blankett

Behövande eller dess organisationer Stiftelsen Anders Verlins Pensions-fond Till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande inom förutvarande Kristianstads stads geografiska område intill år 1967 Sökande är bosatt eller verksam i Heliga Trefaldighets eller N Åsums församling 30 okt

Arbete & välfärd blankett

Fattiga ensamma mödrar Gösta Wingrens stiftelse Att stödja behövande fattiga ensamstående mödrar med barn upp till tolv år Sökande är bosatt i Kristianstads kommun 30 okt

Arbete & välfärd blankett

Behövande barn Stiftelsen familjen Åkessons gravfond Utdelning av klädesplagg till behövande barn Sökande är bosatt i Vånga församling 30 okt

Arbete & välfärd blankett

Änkor, oförsörjda barn
efter män

Stiftelsen Oscar Petterssons donation och räntefond Utdelning till behövande änkor eller oförsörjda barn efter män, som här i staden har idkat verksamhet Sökande är bosatt i Heliga Trefaldighets eller N Åsums församling 30 okt

Arbete & välfärd blankett

 

 

Utbildning
Vem kan söka?FondenÄndamålKravSista
ansök-
nings-
dag
Hur
söker
jag?
Ungdomar Stiftelsen Mårten
och Anna Pehrsons
minnesfond
För utbildning till administrativa befattningar inom näringsliv och
förvaltning till ungdomar
Sökande är hemmahörande i Kristianstads kommun 31 okt Mårten & Anna Persson fond

Studiehjälp åt mindre
välbärgad flicka eller gosse

Stiftelsen systrarna Elna och Anna Faijersons minne Studiehjälp åt dem som ägnar
sig åt studier vid universitetet eller Elementärläroverk, seminarium eller folkhögskola. Flicka har företräde framför gosse.
Sökande har anknytning till Fjälkinge församling 31 okt Systrarna
Elna & Anna
Faijerson
fond 

Ungdom

Stiftelsen Per Anderssons stipendiefond för teknisk utbildning För främjande av högre teknisk utbildning av ungdom Sökande har anknytning till Kristianstads kommun 31 okt

Per Andersson
fond

Yngre, obemedlade väl kända män och kvinnor

Stiftelsen prosten och prostinnan J Anderssons donationsfond, Norra Strö

Utdelning till dem som önskar bedriva studier vid högre läroanstalt, med företräde för den/de som ämnar studera jordbruket

Sökande har anknytning till förutvarande Norra Strös församling 31 okt  

 

Övriga 

Vem kan söka?FondenÄndamålKravSista
ansök-
nings-
dag
Hur
söker
jag?
Personer vilka uppnått 60 års ålder Anna Nilssons stiftelse Till de som är i behov av understöd men inte har socialhjälp Sökande är bosatt i före detta Färlövs kommun 31 okt

Anna Nilsson fond

Köpmän eller affärs- och kontorsbiträden
eller deras änkor

Stiftelsen
C W Olanders minnesfond  I
Utdelning av medel till dem som i första hand haft anställning vid Mårten Pehrsons Valsqvarn Sökande är bosatt  i Heliga Trefaldighets eller N Åsums för-samling. För de som  haft anställning vid Mårten Pehrsons Valsqvarn krävs inte detta  

O W Olanders fond

Man eller kvinna inom speceri-
branschen
Stiftelsen O A Holmströms fond Utdelning av medel till dem som i första hand haft anställning vid Mårten Pehrsons Valsqvarn Sökande är bosatt  i Heliga Trefaldighets eller N Åsums församling. För de som haft anställning vid Mårten Pehrsons Valsqvarn krävs inte detta  

Medel kan inte sökas genom kommunen.
Ta kontakt
med Handels-
föreningen 

Ideell förening, ekonomisk förening eller organisation. Kristianstads kommuns landsbygdsfond

Fonden ska stärka landsbygdsutvecklingen och är ett utvecklingsstöd till organisationer som är verksamma på landsbygden.

Föreningen eller  organisationen ska vara verksam på landsbygden och vara registrerad i Kristianstad kommuns föreningsregister

30 april

30 sept

Landsbygdsfondens ansökningsblankett

Riktlinjer för landsbygdsfonden

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.