Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Vi har samlat några länkar om du exempelvis har hamnat i en tvist eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Konsumenträtt

Olika organisationer och myndigheter dit du kan vända dig för att få hjälp i olika konsumentfrågor. Medborgarcenter hjälper dig med allmän information om konsumentfrågor.

Konsumentvägledning

Rättshjälp

Om du hamnar i en tvist som du och din motpart inte kan lösa kan du behöva ta hjälp av en advokat eller en annan jurist. Det kan till exempel gälla skilsmässa, regler för arv eller hur ett avtal ska tolkas. För att kunna betala kostnaderna för den advokat eller jurist du anlitar ska du utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Om du inte har en sådan försäkring kan du ha rätt till rättshjälp.

Rättshjälpsmyndigheten

Testamente, samboavtal med mera 

Gäller det frågor kring arv, testamenten, samboavtal och liknande kan du vända dig till bland annat begravningsbyråernas jurister, en bankjurist eller familjerättsadvokat. Kontaktuppgifter till advokater nära dig hittar du hos Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.