Vem kan få en god man?

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man eller förvaltare. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och förklarar hur du ansöker för att få en god man.

Du som är myndig och på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen och inte kan få hjälp på något annat sätt, kan ansöka om att få en god man. Ibland kan ditt behov av hjälp tillgodoses på ett annat sätt exempelvis genom fullmakt till någon anhörig.

Vanliga frågor

  • Hur ansöker jag om god man?

   Du ansöker om god man hos tingsrätten. Det är viktigt att ansökan är fullständig för att tingsrätten ska kunna behandla den.

    En ansökan om god man kan lämnas in av:

   • den enskilde själv (om hon eller han har fyllt 16 år, endast tillfälliga godmanskap kan komma ifråga om underåriga)
   • make, maka
   • sambo
   • närmaste anhöriga (föräldrar, syskon, barn eller andra bröstarvingar)
   • förmyndare
   • överförmyndaren. 

   Ansökan hittar du under e-tjänster.

  • Hur ska ansökan se ut?

   Ansökan ska innehålla följande:

   • Namn och personuppgifter för den som behöver god man.
   • Kontaktuppgifter till nära anhöriga.
   • Eget förslag på vem som kan vara god man
   • En beskrivning varför personen behöver god man, vilka fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter som motiverar godmanskap och varför behovet av hjälp har uppstått just nu
   • En beskrivning av den enskildes ekonomiska och sociala situation. Ett godmanskap kan bestå av tre delar som kallas "bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Förklara så detaljerat som möjligt vad den gode mannen förväntas utföra för åtgärder eller handlingar. 

   Tingsrätten måste ha följande handlingar:

   • Personbevis
   • Läkarintyg om sådant finns
   • Social utredning eller skriftlig utlåtande från exempelvis kurator, biståndshandläggare, som styrker behovet av god man ( om behovet inte framgår av ansökan)
   • Närmast anhörigas samtycken, om den enskilde inte själv kan ansöka.

   Ansökan hittar du under e-tjänster.

  • Vart skickar jag ansökan?

   Du skickar din ansökan till tingsrätten.

   Kristianstads tingsrätt 
   Box 536 
   291 25 Kristianstad

   Den som behöver hjälp ska vara folkbokförd i Kristianstads kommun.

  • Hur går prövningen till?

   Om du ansöker om god man

   Tingsrätten avgör vanligtvis ärenden om godmanskap genom skriftlig handläggning. Det innebär att du inte behöver åka till tingsrätten.

   Om du ansöker om förvaltarskap

   Ärenden om förvaltarskap avgörs i regel efter en muntlig förhandling. Då utser tingsrätten ett juridiskt biträde som hjälper dig att framföra dina synpunkter. Tingsrätten tar in yttranden från dig, nära anhörig, överförmyndaren och ibland även från andra berörda.

  • Kostar det något?

   Det kostar ingenting att begära att få en god man eller förvaltare. Det är också avgiftsfritt att begära att ett godmanskap eller förvaltarskap ska avslutas.

   Har du god man eller förvaltare

   När du har fått en god man eller förvaltare har den personen rätt att få skäligt arvode och ersättning för kostnader. Hur stor ersättningen blir bestäms av överförmyndaren en gång om året. Föräldrabalkens regler styr om det är du eller kommunen som ska betala.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.