Vem kan få en god man?

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man eller förvaltare. Här förklarar vi mera och berättar om hur du ansöker om god man.

God man på grund av hälsoskäl

Du som är myndig och på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen och inte kan få hjälp på något annat sätt, kan ansöka om att få en god man. Ibland kan ditt behov av hjälp tillgodoses på ett annat sätt exempelvis genom fullmakt till någon anhörig.

Tingsrätten fattar beslut om någon ska få en god man. Tingsrätten fattar också beslut om att ett godmanskap ska upphöra. 

 

Hur ansöker jag om god man?

En ansökan om god man för någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp görs hos tingsrätten. Det är viktigt att ansökan är fullständig för att tingsrätten ska kunna behandla den. En ansökan om god man kan lämnas in av:

 • Den enskilde själv (om hon eller han har fyllt 16 år, endast tillfälliga godmanskap kan komma ifråga om underåriga)
 • Make, maka
 • Sambo
 • Närmaste anhöriga (föräldrar, syskon, barn eller andra bröstarvingar)
 • Förmyndare
 • Överförmyndaren

 

När har du INTE rätt till en god man?

Om du kan få hjälp på annat sätt utses inte någon god man eller förvaltare. Här är några exempel på andra sorters stöd:

 • Fullmakt
 • Stöttning från nära anhörig
 • Förmedlingskonto eller annan hjälp enligt socialtjänstlagen

 

Hur ska ansökan se ut?

Ansökan ska innehålla personuppgifter för den som behöver god man och kontaktuppgifter till nära anhöriga och till eventuellt föreslagen gode mannen.

Ange noga vilka omständigheter som gör att godmanskap behöver anordnas. Beskriv noga vilka fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter som motiverar godmanskap och varför behovet av hjälp har uppstått just nu.

Beskriv noga den enskildes ekonomiska och sociala situation. Ett godmanskap kan bestå av tre delar som kallas "bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Förklara så detaljerat som möjligt vad den gode mannen förväntas utföra för åtgärder eller handlingar. 

Använd gärna tingsrättens blankett här nedan.

Vilka handlingar behöver tingsrätten ha?

 • Ansökan från den enskilde eller nära anhörig (se blanketter)
 • Personbevis för den enskilde
 • Läkarintyg om det finns, som visar den enskildes behov
 • Social utredning eller skriftlig utlåtande från exempelvis kurator, biståndshandläggare, som styrker behovet av god man ( om behovet inte framgår av ansökan)
 • Närmast anhörigas samtycken, om den enskilde inte själv kan ansöka

Glöm inte ange i ansökan om förslag på god man finns.

 

Skicka ansökan till

Kristianstads tingsrätt 
Box 536 
291 25 Kristianstad

Den som behöver hjälp ska vara folkbokförd i Kristianstads kommun.

 

Hur går prövningen till?

 • Tingsrätten avgör vanligtvis ärenden om godmanskap genom skriftlig handläggning.
 • Ärenden om förvaltarskap avgörs i regel efter en muntlig förhandling. Då utser tingsrätten ett juridiskt biträde som hjälper dig att framföra dina synpunkter. Tingsrätten tar in yttranden från dig, nära anhörig, överförmyndaren och ibland även från andra berörda.

Kostar det något?

Det kostar ingenting att begära att få en god man eller förvaltare. Det är också avgiftsfritt att begära att ett godmanskap eller förvaltarskap ska avslutas.

När du har fått en god man eller förvaltare har den personen rätt att få skäligt arvode och ersättning för kostnader. Hur stor ersättningen blir bestäms av överförmyndaren en gång om året. Föräldrabalkens regler styr om det är du eller kommunen som ska betala.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.