Jag vill bli god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare hjälper vuxna personer som på grund av ett kvalificerat hjälpbehov inte kan klara sig själva. Du företräder personen i kontakter med myndigheter och ansvarar ofta för ekonomiska frågor. Du får ett arvode och ersättning för dina kostnader.

Uttryck och förklaringar

  • God man - Du biträder en huvudman som har kvar sin rättshandlingsförmåga och som måste rådfrågas.
  • Förvaltare - Du har ett förordnande som ger dig behörighet att ensam utföra rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att behöva rådfråga. 
  • Huvudman - kallas den person som har en god man eller förvaltare

Vem kan få en god man eller förvaltare?

Anledningarna till behovet varierar. Du kan få hjälpa personer med hög ålder, minnessvårigheter, begåvningshandikapp, psykiska störningar, missbruksproblem eller fysiska sjukdomar och skador.

Vad ska jag göra?

Som god man och förvaltare träffar du vanligen din huvudman en gång i månaden. I början kan ni behöva tätare kontakt för att lära känna varandra och få in rutiner. Du ska oftast betala räkningar och företräda din huvudman i olika sammanhang, exempelvis i kontakten med myndigheter. Du disponerar i regel självständigt över ett av huvudmannens konton och måste spara på verifikationer. 

Vem kan vara god man eller förvaltare?

I lagen (föräldrabalken) står att den person som utses som god man eller förvaltare ska vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Formella krav enligt lag är att god man inte får vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig. 

Kravet på lämplighet innebär att den gode mannen ska ha de kvalifikationer som krävs för att sköta det anförtrodda uppdraget. Till exempel ska den gode mannen ha en ordnad ekonomi och vara ordningsam. Ett gott omdöme och förmåga att kunna engagera sig för andra människor är också viktigt. Överförmyndaren är ansvarig för utbildningar av gode män och förvaltare.  

Får jag betalt?

Att vara god man och förvaltare är delvis ett ideellt uppdrag. Men du har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter. Hur stort arvodet blir bestäms en gång om året av överförmyndaren, när årsräkningen har granskats. Enligt föräldrabalken är det ibland huvudmannen, ibland kommunen som ska betala arvodet. 

Vem avgör om jag kan bli god man eller förvaltare?

Överförmyndaren bedömer först om en person är lämplig att bli god man eller förvaltare. Då kontrolleras bland annat att du inte har några betalningsanmärkningar och att du inte finns med i belastningsregistret. Sedan ansöker överförmyndaren hos tingsrätten om att en god man eller förvaltare ska utses.

Ansökan kan också göras av personen själv eller en nära anhörig. Slutligen utser tingsrätten den gode mannen eller förvaltaren efter förslag av överförmyndaren.

Jag är intresserad!

Skriv ut och skicka in intresseanmälan till oss via e-post eller på adressen:

Överförmyndaren
291 80 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.