Dags att lämna in årsräkningen

Nu är det tid att lämna in årsräkning och redogörelse för 2019. Materialet ska vara inne senast den 1 mars 2020. Kom ihåg att skicka med underlag enligt checklistan. Försäkringskassan skickar inte längre ut kontrolluppgifter. Om du saknar din huvudmans uppgifter kontakta Försäkringskassan.

Nytt för i år är att du har möjlighet att lämna in årsräkning digitalt till kommunen. Enklast är om du löpande börjar föra kassaboken i systemet för att till nästa år kunna skicka hela räkningen digitalt. Du hittar information om kommunens digitala system under relaterad information.

Det går bra att, precis som tidigare, lämna in årsräkningen på blankett.

Behöver du hjälp med årsräkningen?

Du kan boka tid med oss på överförmyndarkansliet så hjälper vi dig om du har frågor och behöver stöd.

Boka tid för hjälp med årsräkningen

Saknar du kontrolluppgifterna från Försäkringskassan?

Försäkringskassan skickar inte längre ut kontrolluppgifter för skattepliktiga ersättningar. Om du som god man inte kan få uppgifterna från din huvudman får du kontakta Försäkringskasan på 0771-524 524.

Försäkringskassans information om kontrolluppgifter

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.