Du som är god man eller förvaltare

Som god man eller förvaltare hjälper du en medmänniska. Din insats är viktig och du ska se till att din huvudman får så bra livskvalitet som möjligt. Här hittar du checklistor och stöd för ditt arbete. Alla blanketter finns under relaterad information.

Ny som god man eller förvaltare

Om du är ny som god man eller förvaltare i Kristianstads kommun är checklistan "att vara god man" ett stöd. Det kan också hjälpa dig som redan har ett uppdrag.

Checklista - att vara god man

Arvode

Som god man har du rätt till ett arvode. Överförmyndaren bestämmer om huvudmannen eller kommunen skall betala arvodet, skatt, sociala avgifter och kostnadsersättning.

Checklista - din ersättning

Reseersättning

Ibland kan du behöva göra resor som har med ditt uppdrag att göra. Du betalar själv för resorna men kan få ersättning i efterhand. Du får inte ta ut din reseersättning från huvudmannens konto innan du har fått ett beslut av oss.

  • Du behöver fylla i en körjournal. 
  • Spara kvitton och biljetter, vi kommer kanske begära att du skickar in dem.
  • Du lämnar in körjournalen tillsammans med din årsräkning eller din redogörelse för utfört uppdrag.

Körjournalen hittar du bland våra blanketter under e-tjänster

Årsräkning

Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse för utfört uppdrag till överförmyndaren. Årsräkningen är en sammanställning av årets inkomster och utgifter. Du är skyldig att komma in med årsräkningen för föregående år före den 1 mars varje år.

Checklista - årsräkning

Dödsbo

Din huvudman kan bli delägare i ett dödsbo, antingen ensam eller tillsammans med andra. Då kan du få ansvar för att bevaka din huvudmans rätt.

Checklista - dödsbo

Tillgångsförteckning

När ett uppdrag som god man börjar måste du som huvudman lämna in en förteckning över din huvudmans egendom till överförmyndaren inom två månader. Det är din första åtgärd.

Checklista - tillgångsförteckning

Överlåta fastighet

Din huvudman kan behöva sälja eller köpa en fastighet. Som god man ska du samråda med och bevaka din huvudmans rätt i samband med försäljning eller förvärv.

Checklista - överlåtelse av fastighet

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.