God man, förvaltare och förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare är ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Att hitta på våra sidor

Vi har sammanställt sidor till olika målgrupper. På din sida finns information, blanketter och andra uppgifter som är anpassade till ditt behov. Så här har vi ordnat vårt innehåll:

 • Vad gör en god man eller förvaltare? - allmän information
 • Vem kan få en god man? - regler och krav
 • Jag vill bli god man eller förvaltare - information, krav och ansökningshandlingar
 • Du som är god man eller förvaltare - information, checklistor och blanketter
 • Förälder och förmyndare - frågor om minderåriga barn med egna tillgångar
 • Ensamkommande barn - information, checklistor och blanketter 
 • Har du god man eller förvaltare? - om klagomål, byte och avslutande 
 • Förvaltarfrihetsbevis  - information och ansökan
 • Tillsyn, kontroll, överförmyndare - om överförmyndaren

Här förklarar vi några olika begrepp:

God man

En god man utses för att hjälpa eller ta ansvar för en vuxen person (huvudman) som inte klarar av att bevaka sin egen rätt, ta hand om sig själv eller ansvara för sin egendom. Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga, har full förfoganderätt över sina konton och får ingå avtal.

Förvaltare

En förvaltare utses för att ta ansvar för en vuxen person (huvudman) som inte klarar av att bevaka sin rätt, sörja för sin person eller ansvara för sin egendom. Huvudmannen saknar då rättslig förmåga inom vissa områden. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när godmanskap inte är tillräcklig hjälp.

Förmyndare

Som vårdnadshavare för sitt barn är man också barnets förmyndare. Förmyndare företräder sina barn när det gäller ekonomiska frågor.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.