En väg in

En väg in är ett möte där vi tillsammans går igenom vad du gjort tidigare och vilka möjligheter som finns för dig. Du som kallas till En väg in kommer att träffa en jobbkoordinator för ett klargörande samtal, en inledande planering för att du ska komma ut i arbete.

En väg in, för att du ska komma i arbete.
En väg in, för att du ska komma i arbete.

Syftet med En väg in är att hjälpa dig att komma vidare mot arbete eller studier så snabbt som möjligt och därmed minska din tid med ekonomiskt bistånd. Vi ser helst att du kommer ensam till mötet för att vi ska kunna prata ostört om din planering. Om du vill ha med någon annan måste du anmäla det i god tid till din socialsekreterare.

En väg in är ett samarbete mellan Utredning, som ansvarar för ekonomiskt bistånd och Utbildning & Arbete, kommunens arbetsmarknadsenhet. För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen sker all planering i samråd med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Vad innebär det för mig?

I samband med din första ansökan om ekonomiskt bistånd, får du en kallelse till ett klargörande samtal, det är viktigt att du kommer på den bestämda tiden. Även du som har haft ekonomiskt bistånd under en längre tid kan bli kallad som nästa steg i din planering mot att bli självförsörjande.

Samtalet handlar främst om vad du gjort tidigare, vad du kan och vad som är möjligt för dig när det gäller arbete.

Det här är viktigt att tänka på

 • Samtalet hålls i Norra Åsum, adressen finns i kallelsen.
 • Det är obligatorisk närvaro. Om du uteblir utan giltig anledning så kan ditt försörjningsstöd påverkas. Telefonnummer för att meddela förhinder finns i kallelsen.
 • Din socialsekreterare får information om ditt besök och hur det går för dig.
 • Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen kommer din handläggare där vara delaktig i din planering och ta ställning till vilket stöd som är bäst för dig.

Vad händer sen?

Utifrån det klargörande samtalet görs en planering och du kommer att få information om vilket av följande fyra alternativ, som är aktuellt för dig: 

 • Aktivitet via Arbetsförmedlingen

 • Jobbförberedande aktiviteter, enskilt eller i grupp, via Jobbförberedande gruppen. Du kommer då att få en kallelse till ett första möte med en arbetskonsulent. Jobbförberedande gruppen finns på Hedentorp

 • Praktik eller arbetsprövning via Matchningsgruppen. Aktiviteten kan under vissa förutsättningar leda till en arbetsmarknadsanställning. Matchningsgruppen finns i Norra Åsum

 • Annan planering med din socialsekreterare på Utredning för dig som inte är aktuell för Arbetsförmedlingen, Jobbförberedande gruppen eller Matchningsgruppen

Vad säger lagen?

Enligt 4 kap 4 och 5 §§ Socialtjänstlagen får Arbete och välfärdsnämnden begära att du som ansöker om ekonomiskt bistånd, ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, om du inte kunnat erbjudas lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ekonomiskt bistånd kan nekas eller minskas om du tackar nej till att delta i praktik eller kompetenshöjande verksamhet eller om du uteblir utan godtagbar anledning.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.