Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter när vi behöver stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Steg 1: Ta reda på innan du ansöker

 • Om du har pengar ska du använda dem i första hand.
 • Om du har egna tillgångar, som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
 • Om du är sambo, gift eller registrerad partner är den personen skyldig att försörja dig.
 • Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du vända dig dit i första hand.
 •  Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd - länk till provberäkning hittar du längst ner på sidan.

Ekonomiskt bistånd är aktuellt först när du har uttömt alla andra möjligheter till försörjning.

Steg 2: Ta kontakt med Mottagningsenheten

 • Du kan ta kontakt med Mottagningsenheten på 044-13 55 59, varje vardag 09:30-11:30 och 13:00-15:00 (fredagar endast 09:30-11:30)
 •  En mottagningssekreterare ställer frågor om bl.a din ekonomi, sysselsättning, boendesituation, hälsa och tar reda på orsakerna till varför du eventuellt behöver ekonomiskt stöd från oss
 • Om du bedöms ha behov av försörjningsstöd bokas ett första besök med dig inom 3 arbetsdagar.
 • Till det första mötet behöver du ha med dig följande underlag:

– ifylld ansökan (ansökningsblanketten hittar du längst ner på sidan)

– kontoutdrag och kontoöversikt (en översikt över vilka konton du har)

– skattedeklaration

– hyreskontrakt

– underlag som styrker din nuvarande planering

– underlag som styrker dina utgifter

Har du bank ID så kan en del av underlagen (t.ex. kontoöversikt, kontoutdrag, skattedeklaration) skrivas ut under själva besöket.

Steg 3: Första mötet med oss

 • Du får information om ekonomiskt bistånd: rättigheter, möjligheter och skyldigheter
 • Hjälp med att fylla i ansökan (vid behov)
 • Vi går igenom din ansökan och dina underlag
 • Du får information om något underlag saknas samt när det senast ska lämnas in
 • Information om att ditt ärende kan bli föremål för slumpmässig stickprovskontroll
 • Om din ansökan är komplett får du också bedömning/beslut om ekonomiskt bistånd
 • Du får information om hur du kan följa ditt ärende via Mina sidor samt vid behov ansöka om fortsatt försörjningsstöd via e-tjänsten (läs mer under Instruktion för E-tjänst Ekonomiskt bistånd längst ner på sidan).
 • Du får tid för ett nytt besök med din blivande handläggare för fortsatt planering inom 3 arbetsdagar
 • Du får även information om vad du behöver förbereda inför ditt nästa besök med oss

Steg 4: Andra mötet – planering mot självförsörjning

 • Inom 3 arbetsdagar från första mötet bokas ett nytt möte med oss och du träffar din blivande handläggare. Nu kommer vi att prata om vad du behöver göra för att bli självförsörjande. Det är viktigt att du funderar på vad du vill göra, innan mötet.
 • Målet med detta möte är att göra upp en detaljerad plan hur din väg till egen försörjning kan se ut och vilket stöd du kan få på vägen.
 • Är du arbetsför så förväntas du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadsförfogande och delta i kompetenshöjande insatser via t.ex. Utbildning & Arbete (praktik, jobbförberedande verksamhet, arbetsprövning osv).
 • Du och din handläggare planerar hur din fortsatta planering/uppföljning ska se ut.

Viktigt att tänka på

När du ansöker om ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppgifterna i din ansökan är korrekta. Framkommer det att du har fått ekonomiskt bistånd beviljat på felaktiga grunder kan du bli återbetalningsskyldig. Återbetalningsskyldigheten gäller även om du inte orsakade den felaktiga utbetalningen avsiktligt. Om du vill veta mer om felaktiga utbetalningar eller vill korrigera uppgifter som vi har om dig så är du välkommen att kontakta oss.

Felaktiga utbetalningar, bidragsbrott

Vi jobbar kontinuerligt med att förebygga att felaktiga utbetalningar görs och utreder bidragsfusk. Om du har fått pengar utbetalda som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig och riskerar att bli polisanmäld för bidragsbrott.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.