Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Om du eller din familj inte kan betala räkningar och inte har pengar till mat eller annat som behövs, kan du söka försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som ska täcka bland annat kostnader för uppehälle och boende när du inte själv har tillräckligt med inkomster. Det betyder att vi utreder om du har rätt att få försörjningsstöd eller inte genom att titta på dina inkomster och utgifter. Det är riksnormen som tillsammans med individuella kostnader som avgör hur mycket du kan få i försörjningsstöd. Beloppen i riksnormen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår.

Vem har rätt till ekonomiskt bistånd?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör vi, socialtjänsten, en utredning för att bedöma om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Din möjlighet att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

För att få rätt till försörjningsstöd måste du först själv göra allt du kan för att försörja dig och din familj. Om du är arbetslös ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du har en sjukdom som begränsar dina möjligheter till arbete måste du styrka det med ett sjukintyg.

När du ansöker ska du redovisa dina utgifter, inkomster och andra tillgångar. Det kan till exempel vara sparpengar, bil och värdepapper.

Hur mycket pengar kan jag få?

Om du normalt har goda inkomster, men en enstaka månad har inkomster under riksnormen, är det inte självklart att du har rätt till försörjningsstöd.

Riksnormen för ett hushåll per månad utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna.  Du kan läsa mer om riksnormen på socialstyrelsens webbplats. Där kan du göra en provberäkning.

Ekonomiskt bistånd till boendekostnader

När du ansöker om ekonomiskt bistånd till din boendekostnad tar vi hänsyn till din situation, hyresnivåer i vår kommun och vad en låginkomsttagare där du bor har råd med.

Inte nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. Det är gratis att få det prövat i Förvaltningsrätten. Instruktioner om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Vad händer med mina uppgifter?

Vi är skyldig att dokumentera de uppgifter som är viktiga för handläggningen av din ansökan. Det ska till exempel stå i dokumentationen vad som har kommit fram när handläggaren kontrollerat uppgifter hos andra myndigheter och vilka beslut som har fattats. Vi kontrollerar bara uppgifter hos andra myndigheter som du har godkänt. Oftast gör du det på ansökningsblanketten.

Dokumentationen sparas normalt i fem år och förstörs sedan. De uppgifter du lämnar till oss är sekretessbelagda, de får alltså inte lämnas ut. Men det finns undantag, till exempel i vissa fall när polisen begär ut uppgifter under en utredning om brott.

Hur söker jag försörjningsstöd?

För att ansöka om försörjningsstöd kontaktar du Arbete och välfärdsförvaltningens mottagningsteam ekonomi. Hör av dig i god tid då beslut alltid föregås av en utredning.

När du kontaktar oss kommer vi att vilja veta lite mer om dig och din ekonomiska bakgrund. Om du vill ansöka om ekonomist bistånd får du en ansökningsblankett tillsammans med ett informationsbrev om vilka underlag som du behöver bifoga. Om du ringer till oss så skickar vi blanketten hem till dig. Om du är gift eller sambo ska båda makarna/partner skicka in det begärda underlaget.

Hur lång tid tar det?

Det tar upp till 10 arbetsdagar från det att du lämnat in en komplett ansökan till du får beslut om ekonomiskt bistånd. En komplett ansökan består av all den information vi ber dig om. Beroende på om du haft ekonomiskt bistånd tidigare eller om det finns andra omständigheter kan det gå fortare för dig att få ett beslut.

Felaktiga utbetalningar, bidragsbrott

Vi jobbar kontinuerligt med att förebygga att felaktiga utbetalningar görs och utreder bidragsfusk. Om du har fått pengar utbetalda som du inte har rätt till kan du bli återbetalningsskyldig och riskerar att bli polisanmäld för bidragsbrott.

Viktigt att tänka på

När du ansöker om ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppgifterna i din ansökan är korrekta.

Framkommer det att du har fått ekonomiskt bistånd beviljat på felaktiga grunder kan du bli återbetalningsskyldig. Återbetalningsskyldigheten gäller även om du inte orsakade den felaktiga utbetalningen avsiktligt.

Om du vill veta mer om felaktiga utbetalningar eller vill korrigera uppgifter som vi har om dig så är du välkommen att kontakta oss.

Våra telefontider är 9.30-11.30 och 13-15.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.