Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan handla om arbetslöshet eller inkomsterna inte räcker till. Kristianstads kommun kan ge dig råd och stöd i frågor om din ekonomi.

Har du skulder eller har svårt att få pengarna att räcka hela månaden kan du få hjälp med ekonomisk planering, budget och skuldrådgivning.

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du prova om du få ekonomiskt bistånd, eller försörjningsstöd som det också kallas.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Kristianstads kommun får du även stöd i att förändra din situation för att du ska kunna försörja dig själv så snabbt som möjligt.

Ekonomiskt bistånd är bara aktuellt om du inte har andra möjligheter att klara din ekonomi. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd.

socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Resultatet av provberäkningen är inte ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd.

Våra kontaktvägar

Om du inte har kontakt med en socialsekreterare och har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du Mottagningsenheten ekonomi på 044-13 55 59.

Telefontider:

 • Måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.30-11.30
 • Onsdag 9.30-11.30 och 13-15

Om du redan har en kontakt med en socialsekreterare inom försörjningsstöd ringer du direkt till hen eller till något av följande nummer:

 • Unga vuxna upp till 30 år; ring 044-13 26 21
 • Från 31 år och äldre ring; 044-13 26 31
 • Tandvård, dödsbo ring; 044-13 26 41
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Mottagningsteam ekonomi

Telefon

044-13 55 59

Besöksadress

J A Hedlundsväg 17

291 33 Kristianstad

Telefontider

Mån-Tis 09:30—11:30
Ons 09:30—11:30
Ons 13:00—15:00
Tors-Fre 09:30—11:30
Fler kontakter

Du som redan har kontakt med oss:

Är du under 30 år, ring

044-13 26 21

Är du över 30 år, ring

044-13 26 31

044-13 26 41