Ekonomi, socialbidrag

Har du ekonomiska problem finns det olika möjligheter för dig att få hjälp från Kristianstads kommun. Vi har samlat information om vilken hjälp du kan få.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd är ett stöd som du kan få om du har ekonomiska problem. Du kan ansöka och få reda på om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Budgetrådgivning

Våra budgetrådgivare kan bland annat hjälpa dig att räkna fram en hushållsbudget och tillsammans med dig försöka hitta lösningar på dina betalningsproblem.

Skuldsanering

Skuldsanering kan vara en möjlighet om du har stora skulder och inte kan betala alla. Även här är det budgetrådgivarna i kommunen som hjälper dig.

Förmedlingsmedel

Att ha förmedlingsmedel innebär att kommunen genom arbete och välfärdsförvaltningen hanterar din inkomst. Oftast handlar det om en kortare tid och syftet är att du ska komma till rätta med din ekonomi.

Om du har frågor om vilket hjälp du kan få är du välkommen att kontakta oss.  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Mottagningsteam ekonomi

Telefon

044-13 55 59

Besöksadress

J A Hedlundsväg 17

291 33 Kristianstad

Telefontider

Mån-Fre 09:30—11:30
Mån-Tors 13:00—15:00
Fler kontakter

Du som redan har kontakt med oss:

Är du under 30 år, ring

044-13 26 21

Är du över 30 år, ring

044-13 26 31

044-13 26 41