Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder.

När en person avlider upprättas en bouppteckning. Bouppteckningen upprättas hos Skatteverket. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton.

Dödsfallsintyg 

När bouppteckningen är upprättad kan också olika intyg, som behövs i samband med dödsfallet, upprättas. Skatteverket utfärdar också gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för begravning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.