Begravning

I Sverige är det Svenska kyrkan som är ansvarig för begravningar och är skyldig att se till att även de som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats. De som inte är medlemmar av Svenska kyrkan kan få hjälp av begravningsombud.

I Sverige kan du få en borgerlig begravningsceremoni eller en begravningsceremoni inom Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Alla som betalar skatt i Sverige betalar en allmän begravningsavgift. I begravningsavgiften ingår gravsättning, grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats, kremering, transporter och lokal för förvaring och begravningsceremoni.

Boka begravning

Boka begravning genom att kontakta den församling som den avlidne tillhörde eller hade anknytning till. Du kan också ta hjälp av en begravningsbyrå för att kontakta församlingen.

Om den avlidne inte efterlämnar någon anhörig som ordnar med begravningen ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. 

Begravningsombud - ökar insyn i begravningsverksamheten

För att öka inflytande och insyn för dem som inte är medlemmar av Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud. Begravningsombudet har arbetsuppgifter som regleras i begravningslagen 10 kap och 49 § i begravningsförordningen.

Ombudet ska inom sitt verksamhetsområde

 • skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och har utförts för dem som inte tillhör Svenska kyrkan
 • informera dem som inte tillhör Svenska Kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska Kyrkan och andra berörda parter
 • hos huvudmannen för begravningsverksamhet föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom
 • skriftligen meddela Kammarkollegiet om hen tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.