Dödsfall och begravning

När någon avlider är det en hel del praktiska frågor som de efterlevande måste hantera. Det kan gälla bouppteckning, dödsboanmälan och begravning. Om dödsboet inte har pengar att betala de kostnader som uppstår i samband med dödsfallet så kan kommunen hjälpa till.

När en person avlider så är det en del praktiska detaljer som måste ordnas. En begravning ska beställas. I Sverige kan du få en borgerlig begravningsceremoni eller en begravningsceremoni inom Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Dödsboet ska förvaltas och avvecklas och de ägodelar som finns kvar samlas i en bouppteckning. Bouppteckningen redogör för den avlidnes tillgångar och skulder. Om dödsboet inte har pengar att betala de kostnader som uppstår i samband med dödsfallet så kan kommunen hjälpa till.

Genom en dödsboanmälan ansöker dödsboet om ekonomiskt stöd för begravningskostnader. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.