Vägombyggnad, Härlöv

Ort Kristianstad (Härlöv)
Gata Långebrogatan
Datum 2021-06-29 till 2021-12-15
Läs mer Läs mer om projektet

På grund om en omfattande vägombyggnad i Härlövsområdet så är hastighetsbegränsningen sänkt till 30 km/h och vägen smalare än vanligt.

Kör försiktigt, visa hänsyn och vid genomfart - välj om möjligt annan väg. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.