Vägarbete, Åsumsvägen

Ort Kristianstad (Helgedal/Hedentorp)
Gata Åsumsvägen
Datum 2021-09-20 till 2021-10-01
Läs mer Trafikinformation på Skånetrafiken.se

Åsumsvägen asfalteras och är under perioden avstängd för genomfartstrafik. Skolskjuts och boende i området är undantagna. Omledning sker med orange skyltning via Slättängsvägen, men välj om möjligt annan körväg.

Arbetet innehåller fräsning av körbanorna, asfaltering och justering av brunnslocken och utförs i etapper längs sträckan. Kör försiktigt och visa hänsyn - särskilt på villagatorna.

Kollektivtrafik

Stadsbusslinje 4 trafikerar inte hållplatslägena i Helgedal/Hedentorp under perioden, utan kör istället via Slättängsvägen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.