VA-arbete Helgedal

Ort Helgedal
Gata GC-väg öster om Humlevägen
Datum 2022-08-08

Den 8/8 påbörjas VA-arbete i parken söder om Sibyllevägen mellan Humlevägen och Slåttervägen. Arbetet innebär att delar av parken och cykelvägen kommer att vara avstängd. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.