VA-arbete Maglehem, Höingavägen

Ort Maglehem
Gata Höingavägen
Datum 2022-11-28 till 2022-12-31

Kommunen utför VA-arbete på Höingavägen. Under tiden arbetet pågår kommer vägen vara delvis avstängd men hållas framkomlig kvällstid. Vänligen respektera avspärrningarna och kör försiktigt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.