VA-arbete på Möllebacken

Ort Möllebacken
Gata Möllebacken,Löparev,Stubbamöllev,Siktv,Kvarnstensv
Datum 2023-08-14 till 2024-05-31

Vecka 33 (måndag 14 augusti) inleder kommunen ett VA-arbete på delar av Möllebacken, Löparevägen, Stubbamöllevägen, Siktvägen och Kvarnstensvägen. Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatorna. Busstrafiken och genomfart via Möllebacken stängs av under byggtiden.

Det blir även tillfällen med avstängt dricksvatten i området. Inför avstängning av dricksvattet kommer information att skickas ut.

Separat information har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2024.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.