VA-arbete Önnestad

Ort Önnestad
Gata Sörvångsgatan och Birkegatan
Datum 2023-01-02

I januari påbörjas VA-arbete på delar av Sörvångsgatan och Birkegatan.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatorna samt tillfällen med avstängt dricksvatten i området. Inför avstängning av dricksvattet kommer information skickas ut.

Separat information har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Arbetet beräknas vara klart en bit in på våren 2023.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.